Haragnak napja, ama nap

 
1. Az Örökkévaló igéje, mely lett Cefanjához, Kúsi fiához, aki fia Gedaljának, Chizkija fia Amarja fiának, Jirmijáhu, Ámón fia, Jehúda királyának napjaiban. 
 
2. Elveszítve elveszítek mindent a föld színéről, úgymond az Örökkévaló: 
 
3. elveszítek embert és állatot, elveszítem az ég madarait és a tenger halait, és botlás okait a gonoszokkal együtt; és kiirtom az embert a föld színéről, úgymond az Örökkévaló. 
 
4. Kinyújtom kezemet Jehúda ellen, meg mind a Jeruzsálem lakói ellen, s kiirtom ebből, a helyből a Báal maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt; 
 
5. meg azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, s a leborulókat, akik esküsznek az Örökkévalóra, és akik esküsznek Malkámra; 
 
6. és azokat, akik elhúzódnak az Örökkévaló mellől, és akik nem keresték az Örökkévalót és nem kérdezték meg. 
 
7. Csitt az Úr, az Örökkévaló előtt! Mert közel van az Örökkévaló napja; mert készített az Örökkévaló áldozást, szentelte meghívottjait. 
 
8. És lészen az Örökkévaló áldozásának napján, megbüntetem a nagyokat meg a királyfiakat s mindazokat, kik idegen öltözékbe öltözködnek. 
 
9. És megbüntetem mind azt, aki a küszöbön átugrik, azon a napon, akik megtöltik uruknak házát erőszakkal és csalással. 
 
10. És lészen ama napon, úgymond az Örökkévaló, hallik jajkiáltás a halak kapuja felől, és jajgatás a második városrész felől, és nagy romlás a halmokról. 
 
11. Jajgassatok ti lakói a Mozsárnak, mert megsemmisült az egész kanaáni nép, kiirtattak mind az ezüsttel terheltek. 
 
12. És lészen amaz időben, átkutatom Jeruzsálemet mécsesekkel és megbüntetem azon férfiakat, kik ott merevednek seprűjükön, akik azt mondják szívükben: nem tesz jót az Örökkévaló, se nem rosszat: 
 
13. hogy legyen vagyonuk kifosztásra, házaik pedig pusztulásra; építenek házakat, de nem lakják, ültetnek szőlőket, de nem isszák borukat. 
 
14. Közel van az Örökkévalónak nagy napja, közel van és siet nagyon; hallga, az Örökkévaló napja: keservesen sikolt ott a hős. 
 
15. Haragnak napja, ama nap, szorítás és szorongatás napja, vihar és viharzás napja, sötétség és homály napja, felhőnek és sűrű ködnek napja! 
 
16. Harsona és sírás napja az erősített városok fölött és a magas ormok fölött. 
 
17. És szorongatom az embereket, hogy járjanak mint a vakok, mert az Örökkévaló ellen vétkeztek, és majd ontatik a vérük mint a por, és húsuk, mint a ganéj. 
 
18. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti majd meg őket, az Örökkévaló haragjának napján – és buzgalmának tűzétől megemésztetik az egész föld. Mert végpusztítást, bizony rémületest visz véghez mind a föld lakóival.