Egyéb kommentárok

Típus: Kommentár

A vilnai Talmud nyomdászai számos újonnan felfedezett kommentárt nyomtattak kiadásuk külső lapszéleire. Ezek között olvasható néhány a legfontosabb kora középkori munkák közül. Az elveszett kommentárok felkutatásának céljából, tudósokat küldtek az európai könyvtárakba (többek között a Vatikán könyvtárába), hogy kimásolják a zsidó vallási irodalom egyedül ott megtalálható kincseit.

Mivel e kommentárok egyike sem fedte le a Talmud teljes szövegét, az egyes traktátusokhoz más és más kommentárokat nyomtattak.

A kiegészítő kommentárok között a következők szerepelnek:

* Rábénu Chánánél (ő a Misna Moéd és Nözikin rendjének legtöbb traktátusához készített kommentárokat)

* Széfer Hámáftéách (a Bráchot, Sábát és Éruvin traktátusokhoz)

* Toszfot Jösánim (a Jomá és Jövámot traktátusokhoz)

* Rábénu Gersom (Mainz-i kommentár) (a Misna Kodásim rendjének legtöbb traktátusához)

* Toszfot RID (a Kötubot és Gitin traktátusokhoz)

* Sitá Mökubecet (a Misna Kodásim rendjének traktátusaihoz)

 

4.

Rábénu Chánánél – רַבֵּינוּ חַנַנְאֵל

Típus: Kommentár

Szerző

Chánánél ben Chusiél rabbi

 

Dátum

kb. 990-1050
Hely

Kéruán, Tunézia
Leírás

A közkeletű elképzelés szerint Rábénu Chánánél volt az, aki a babilóniai „Göonim1 – a Talmud utáni korban a babilóniai akadémiák vezetői – számos hagyományos értelmezését tovább örökítette.

A minden egyes részletre adott komplett magyarázat helyett Rábénu Chánánél értelmezett összefoglalását adja a főbb argumentumoknak. A jogi vonatkozással nem bíró részek (ágádá) legjavát kihagyja.

Jellegzetes vonása ennek a kommentárnak, hogy a Jeruzsálemi és a Babilóniai Talmud megfelelő passzusait egymás mellett feltüntetve közli.

 

5.

Széfer háMáftéáchסֵפֶר הַמַּפְתֵּחַ

Típus: Kommentár

A cím jelentése: „A Talmud titkainak felfedése”.

Szerző

Niszim [ben Jáákov] rabbi

 

Dátum

Meghalt kb. 1062-ben

 

Hely

Kéruán, Tunézia

 

Leírás

A talmudi irodalom más részeire való homályos utalásokat azonosít.

 

6.

Toszfot Jösánim תּוֹסְפוֹת יְשָׁנִים

Típus: Kommentár

Szerző

Különböző szerzők és szerkesztők

 

Dátum

Különböző időpontok, különösen a XIII. századtól kezdődően.

 

Hely

Többnyire Németország és Franciaország

 

Leírás

A Toszáfot számos eltérő, különböző forrásokból származó verziója.

 

7.

Rábénu Gersom kommentárja („A mainzi kommentár”)

רַבֵּינוּ גֵּרְשׁוֹם (פֵּירוּשׁ מַגֶּנְצָא)

Típus: Kommentár

Szerző

Gersom ben Jehudá rabbi, „a száműzetés világossága”, tanítványai

 

Dátum

Gersom rabbi 1028-ban halt meg. Ezek nyilvánvalóan diákok feljegyzései, amelyeket a XI. század első felében szerkesztettek össze.

 

Hely

Mainz, Németország

 

Leírás

Kilenc talmudi traktátushoz írt kommentár maradt fenn. Összegyűjtőik között volt Rási számos tanára. Ily módon tehát némi képet adnak nekünk Rási forrásairól és a Talmud-stúdiumok Rási híres kommentárját megelőző állapotáról.

 

8.

Toszfot RIDתּוֹסְפוֹת רִיד

Típus: Kommentár

Szerző

Jesájá [ben Máli] di Trani rabbi (az Idősebb). Mozaikszóval: „RI”D”.

 

Dátum

XIII. század

 

Hely

Trani, Itália

 

Leírás

Ez tulajdonképpen egy jogszabálygyűjtemény, amely összefoglalja és elemzi a Talmudban előforduló jogszabályokat. (Az újonnan felfedezett kéziratok alapján kibővített anyagot nemrégiben könyv formában is kiadták.)

 

9.

Sitá Mökubecet שִׁיטָה מְקוּבֶּצֶת

Típus: Kommentár

A cím jelentése: „Kommentár antológia”.

 

Szerző

Böcálél [ben Ábrahám] Áskenázi rabbi

 

Dátum

XVI. század

 

Hely

Egyiptom és Jeruzsálem

 

Leírás

Böcálél rabbi a Talmud és korai kommentátorainak számos ritka és értékes kéziratát gyűjtötte össze Sitá Mökubecetjében (amelynek eredeti címe Ászifát Zkénim (= „A vének gyülekezete”) volt). Az a verzió, amelyet a Talmud-kiadásokban a Misna Kodásim rendjéhez szoktak nyomtatni, elsősorban a Talmud, Rási és a Toszáfot szövegeinek különböző olvasatait tartalmazza.

1 A „Gáón” (= „büszkeség”) terminus eredetileg a Talmud utáni kor babilóniai (és talán Erec Jiszráel-i) Talmud-akadémiái vezetőinek adományozott hivatalos titulus volt. A későbbi korokban azonban már tágabb értelemben a kiváló tudósokat tisztelték meg ezzel az elnevezéssel.