A Mikéc hetiszakasz majdnem mindig hanuka szombatjára esik, ráadásul az sem ritka, hogy ez a szombat egyben tévét hónap ros chodese, vagyis újholdja.

Bölcseink számos magyarázattal szolgálnak arra nézve, hogy milyen kapcsolat van a fény ünnepe és a Mikéc nevű hetiszakasz előtt. A legelterjedtebb magyarázat szerint a menórát az ajtófélfa bal oldalára kell tenni, szemben a mezuzával, mely a jobb oldalon van. A hetiszakasz kezdő szavai: „És történt két év múltán” közül a két év (héberül snátájim) akronímaként is értelmezhető. Így a szó egyes betűi egy mondatot adnak ki: szmol nérot tádlik, jámin mezuzá, vagyis: balról gyújtsd meg a gyertyákat, jobb oldalon a mezuza.

A hetiszakasz szövegében más utalás is megbújik: a „vágj vágóállatot és készítsd el, mert nálam fognak enni az emberek délben” (1Mózes 43:16) felszólítás a hanukai lakomákra vonatkozik. Emellett a „vágj vágóállatot” kifejezés számértéke 44, és itt a következő kapcsolódás, ugyanis hanuka nyolc napja során összesen 44 gyertyát gyújtunk meg.

Egy másik, számokhoz kapcsolható utalás a szövegben a következő:

És vittek ajándékokat ő tőle hozzájuk és több volt Binjámin ajándéka valamennyinek az ajándékánál ötszörte… (43:34)

Az „ötször annyi” kifejezést furcsán írja le a szöveg: öt kézként. A hanukakor az asztali áldásba és az smone eszré főimába betoldott, a csodákért hálálkodó ál hániszim ima szövegében ötször szerepel a „jád” – kéz szó. Érdekes, hogy a kéz ebben az imában mindig egyes számban szerepel: a sokaságot a kevesek kezére adtad, a tisztátalanokat a tiszták kezére, stb. míg a magyar nyelv szabályai szerint így helyes, addig a héberben ez furcsa, a kéznek többek számban kellene szerepelnie. Bölcseink azt mondják, hogy ez valójában üzenet az egész zsidó nép számára: ha a kisebbségben levők, a gyengébbek, a jó oldal támogatói egyesülnek, bárkit képesek legyőzni, akik ellenük törnek. Ha széthúzunk, könnyen legyőznek minket, de ha összetartunk, és egységben cselekszünk, mi győzzük le a támadóinkat.

A Mikéc hetiszakaszban olvashatunk Fáraó álmairól is, melyekben a sovány tehenek kebelezték be a kövéreket, és a fonnyadt kalászok nyelték el a dús szemeket. Vagyis, akárcsak a hanukai események során, a gyengék és elesettek győzték le az erőseket. Újabb üzenet a számunkra: nem feltétlenül az erősebb győz, a győzelemhez más faktorok is szükségesek.

A hetiszakasz felütésében Fáraó álmairól olvasunk. Az álmok hatására a főpohárnoknak eszébe jut a Joszefnek tett ígéret, mely szerint megemlékezik majd róla Fáraó előtt. Fáraó azonnal Józsefért küldet, és ezzel megszabadul a börtönből és a sötétségből. Hanuka napjai egyben az év legsötétebb időszakát is jelentik, ám az otthonainkban egyre jobban növekszik a fény, egyre több gyertyát gyújtunk. A hetiszakasz tehát ezen a szinten is kapcsolódik az ünnephez. A külső sötétség és a belső fény ellentéte aláhúzza az ünnep jelentőségét: a kevesek győzelme a túlerő, a fény győzelme a sötétség fölött, ahogyan egyetlen gyertya egy egész szobányi sötétséget képes bevilágítani. Ros chodeskor – ami ebben az évben szombatra és vasárnapra esik – jön el az a nap, amikor a hold megújul, azaz keskeny sarlója megjelenik az égen, és ezzel együtt elérkezünk az ünnep utolsó, legfényesebb napjaihoz. Innentől kezdve a napok is hosszabbodni kezdenek, és elindulunk kifelé a télből és a sötétből.

Érdekesség, hogy amikor hanuka ros chodese szombatra esik, akkor különleges a tóraolvasás, az imádkozás rendje és az asztali áldás is. A tóraolvasásban az újholdról szóló szakaszt és a hanukai szakaszt is olvassuk, ezért három tóratekercset vesznek ki a tóraszekrényből. A reggeli imában hálélt mondunk, és ezen a napon mondjuk el az elképzelhető leghosszabb asztali áldást is, melyben a rendes szövegen túl szombati („röcé”), a csodákért mondott hanukai („ál hániszim”), valamint újholdi („jáále vejávo”) betoldások is szerepelnek. Ugyanígy az ámidá állóimádság is különleges ezen a napon, az előbb említett jeles napokra vonatkozó változtatásokkal, illetve betoldásokkal.

A Mikéc hetiszakaszról szóló film megtekintéséhez, valamint hanukai szabályok megismeréséhez kattintson ide.

zsido.com

 

Forrás: chabad.org

Megszakítás