A napokban jelentették be a feltáró régészek, hogy a Negev-sivatagban a makabik hanukai történetét bizonyító pénzleletre bukkantak. A Templom-hegy közelében nemrégiben talált ezüstpénz, egy ritka ezüst félsékeles szintén a zsidó történelmet bizonyítja.

„Ez a harmadik ilyen fajtájú pénzérme, melyet jeruzsálemi ásatások során találunk”

– idézte a kutatókat a Jpost. A régészek azt is elmondták, hogy nemcsak Jeruzsálemben ritka ez a típus, hanem összességében is csak néhány darab maradt ránk belőle. Az érme a polgári időszámítás szerinti 66-70 között zajló felkelés korából származik, a második Szentély legutolsó éveiből és a Templom-hegyen folyó ásatásokon, közelebbről az Ofelből került elő. Az Ofel vagy citadella a heródesi építkezések máig is álló emléke. A dolog természetéből adódóan a Szentély pusztulásának rétegében számos érmét találtak már a felkelés idejéből, ám ezek többnyire bronzból készültek. Ezt a most előbukkant érmét viszont ezüstből verték i. sz. 69-70-ben, vagyis éppen a pusztulás évében. A pénz érdekessége, hogy ez volt az utolsó, mely a „sékel” nevet viselte. Legközelebb majdnem kétezer évvel később, 1980-ban neveztek el így fizetőeszközt, amikor a modern kori Izrael Állam megújította a saját pénzét és líra helyett sékelnek nevezte el.

A rómaiak elleni felkelés idején a jeruzsálemi zsidók bronzból és ezüstből vertek pénzt. A legtöbb ilyen érme egyik oldalán kehely látható, mely fölött a felkelés évének száma olvasható, valamint az értéke: izraeli sékel, fél sékel, negyed sékel. Az érmék másik oldalán háromágú fa, három gránátalmával, körülötte a régi héber írással írt felirat: Szent Jeruzsálem.

A római korban az ezüstpénzek verésének joga kizárólagosan az uralkodót illette. A felkelés idején a pénzverés – és különösen az ezüstpénzek verése – politikai állásfoglalást jelentett: a római uralomtól független nép vagyunk. A római korban ezeken kívül nem vertek a zsidók ezüstérmét, még Heródes király idejében sem. Az ezüstpénzek Türoszból érkeztek. Ezeket helyettesítette a felkelők által vert pénz, melyen a felkelők ideológiájához illeszkedő minta és felirat is szerepelt. A félsékelesek átlagosan hét grammot nyomtak. Ezekkel fizették meg a Szentélynek adandó félsékeles adományt is.