A Besálách hetiszakasz tartalmazza Mózes diadalénekét, amit a Vörös-tengeren való átkelést követően énekelt. Ezért ezt a szombatot sábát sirának, a dal szombatjának nevezik. Mózes és egész Izrael népe teljes hittel hitt az Örökkévalóban és ez vezérelte őket, amikor a dalt énekelték Istennek.

Akkor énekelte Mózes és Izrael fiai ezt az éneket az Örökkévalónak és szóltak, mondván: Hadd énekelek az Örökkévalónak, mert fenségesen fenséges volt, lovat és lovasát a tengerbe döntötte. Erősségem és énekem Isten, ő lett nekem segedelmem. Ez az én Istenem, őt dicsőítem atyám Istene, őt magasztalom. Az Örökkévaló, a harc ura, Örökkévaló a neve! Fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette és válogatott vitézei elmerültek a nádastengerben. A mélységek borítják őket, leszálltak a habokba, mint a kő. Jobbod, Örökkévaló! dicső erőben; jobbod, Örökkévaló! összezúzza az ellent. Fenséged nagyságával lerontod támadóidat, kibocsátod haragodat és megemészti őket, mint a tarlót. Orrod leheletétől feltorlódtak a vizek, megálltak mint a fal a hullámok, megmerevedtek a mélységek a tenger szívében… (2Mózes 15:1-8)

Ez az első része Mózes diadalénekének, melyet bölcseink olyannyira fontosnak tartottak, hogy a mindennapi imarendbe is belekerült (Áz jásir, a reggeli imában – Sámuel Imája, 46. o.), és ez adja a szombat nevét is: sábát sirá, a dal szombatja. Ez a különleges, névvel nevezett szombatok egyike, de nemcsak a diadalénekről nevezetes, hanem arról is, hogy ebben a hetiszakaszban kezd hullani a manna a zsidók számára. A szövegben egy érdekes fordulatot is olvashatunk:

És volt a hetedik napon, kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak… (2Mózes 16:27)

Miért ezt a furcsa megfogalmazást használja a Tóra, hogy „nem találtak”, miért nem azt írja, hogy nem volt? Hiszen az Örökkévaló nem hullatott mannát szombaton, ahogyan azt előre meg is mondta, miért kerestek volna egyáltalán? A nem találtak kifejezés arra utalhat, hogy volt, de eltűnt, kerestek, de nem leltek – azonban szombaton egyáltalán nem hullott a manna. Bölcseink ezt úgy magyarázzák, hogy a rendszeresen gondot okozó Dátán és Ávirám elválaszthatatlan párosa titokban szétszórta a mezőn még pénteken az aznap reggel összegyűjtött mannát, és másnap reggel magával hívta a népet, hogy összeszedjék velük, mintha valóban hullott volna. A madarak azonban, amint értesültek e gonosz tervről, felcsipegették a mannát, ezért a mezőn gyülekező, az isteni parancsnak ellenszegülő zsidók valóban semmit nem találtak. Hogy köszönetet mondjunk a madaraknak, amiért így megszentelték Isten nevét, a sábát sirá bejövetelét megelőzően szokás madáreledelt kikészíteni ajándékként a madaraknak.

Egy másik magyarázat pedig így szól: a prágai Jehuda Lőw ben Becálel rabbi, a Máhárál (1520-1609) azt mondta a tanítóknak, hogy gyűjtsék össze kis tanítványaikat a zsinagóga udvarán ezen a szombaton, és meséljenek nekik a tenger szétválasztásáról. Mondják el azt is, hogy Isten még a csodákon belül is csodákat tett: nemcsak szétválasztotta a tengert, hanem gyönyörű, érett gyümölcsöt adó fákat is növesztett a közepén. Amikor a zsidók elénekelték Mózes diadalénekét, a madarak is velük együtt daloltak és táncoltak, mert a zsidó kisgyerekek gyümölcsöt, vagy magokat szedtek a fákról és azzal etették a madarakat, akik a dallal hálálták meg az ellátást. Ennek az emlékére teszünk ki madáreledelt, magokat, búzát, kukoricát sábát sira előestéjén a madaraknak. A Máhárál idejében a tanítók hajdinát adtak a gyerekeknek, hogy azzal etessék a madarakat, a Máhárál pedig megáldotta a gyermekeket és a szüleiket is azzal, hogy utódaik a Tóra útját járják, megházasodjanak és jócselekedeteket hajtsanak végre.

Azokat az állatokat, melyek nem háziállatok, és melyeket nem kell magunknak rendszeresen ellátnunk (vagyis jóllétük, táplálkozásuk nem tőlünk függ), nem szokás etetni szombaton (ezzel kapcsolatban szigorúbb és kevésbé szigorú vélemények is vannak), ezért ajánlják bölcseink, hogy a madaraknak szánt ételt inkább erev sábátkor, vagyis a szombat bejövetele előtt, még pénteken délután készítsük ki a madarak által elérhető helyre.

zsido.com

A Besálách hetiszakaszról szóló film megtekintéséhez, további magyarázatok, valamint a kivonulás története és az ámálék népe elleni harc hiteles megjelenítésének megismeréséhez kattintson ide.

Megszakítás