ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

HOVÁ LETT A CSODATEVŐ DOLLÁR?

SÖTÉTZÁRKÁBA KERÜL, AKI MEGTAGADJA A GET ADÁSÁT

“HEBRON – A SZENT VÁROS”

MOSE SCHERER

MÁFDÁL – SZOMBAT A SOMER-KIBUCBAN

AKI BRONFMAN HELYÉRE PÁLYÁZIK

Hová lett a csodatevő dollár?

    Mint már jelentettem nemrég csodájára jártak az izraeli Kfár Chábádban, egy 1 dolláros bankjegynek, amit egy ismeretlen asszony adott egy helyi sokgyermekes mamának, aki egy vírusos megbetegedés során elvesztette látóképességét, majd visszanyerte azt – váratlanul és az orvosok számára megmagyarázhatatlanul – amikor a kezében tartotta a néhai lubavicsi rebbe által adott dollárt. (Gut Sábesz II/31.)

    Azóta sokan keresik a bankjegyet, ami nyomtalanul eltűnt, együtt az ismeretlen asszonnyal, aki hozta Seindel Sechternek, a megvakult és látóvá vált nőnek. Különféle betegségektől szenvedő hívők – és nem hívők – keresik a csodatevő dollárt, aminek nyoma veszett.

Sötétzárkába kerül, aki megtagadja a get adását

    Az izraeli rabbinikus bíráskodás egyik nagy problémája – mondhatni Achilles sarka – a válás zűrös, néhol lehetetlen procedúrája. Hiába dönt a rabbinikus bíróság a Háláchá alapján, hiába van állami monopóliuma a házasságok és válások terén – ha nem képes rákényszeríteni a férjre, hogy getet – válólvelet adjon, ha az nem akar. A válás pedig, zsidó módon, csak akkor érvényes, ha a férj válólevelet ad feleségének.

    Az évek során az állam egyre több praktikus hatáskört adott a rabbinikus bíróságoknak, hogy a makrancos férjeket kényszeríteni tudja a válásra – ha a bíróság úgy döntött, hogy ez elkerülhetetlen. Még le is csukhatják a vonakodó férjet, aki így próbál bosszút állni feleségén, aki nem átallotta a bírósághoz – Bét Din – fordulni.

    Azonban, sok esetben ez sem segít. Ismeretes egy Jichja nevezetű jemenita férj esete, aki a börtönben halt meg – de nem adott getet feleségének – aki csak így, férje halála által – szabadult fel az águná (lebéklyózott asszony) kötelékéből.

    Most Éli Ben-Dáhán rabbi – a vallási bíróságok országos igazgatója – arra az elhatározásra jutott, hogy a börtön nem elég. “Vannak férjek, akit a dutyiban direkt jól érzik magukat. Mindenük megvan, nincs gondjuk semmire, csak azon törik fejüket, hogyan bosszanthatják elhagyott feleségüket.” Így aztán elhatározta, hogy a getet megtagadó férjek sötétzárkába kerülnek és ezzel próbálják elérni azt, amit a halachikus formula úgy fejez ki, hogy: “Kényszerítik őt, amíg azt nem mondja: hajlandó vagyok”.

“Hebron – a szent város”

    Új könyv jelent meg Izraelben, a lubavicsi rebbe küldöttei szervezetének kiadásában, “Hebron – a szent város” néven. Mint ismeretes, Hebron az ősatyák lakó és temetkezési helye, amely valamikor a szentföldi négy szent város egyike volt (Jeruzsálem, Tibériás és Cfát mellett) – különleges helyet foglal el a Chábád irodalomban.

    A könyv elmondja Hebron történetét egyetemes zsidó és Chábád szempontból, közli a rebbe erre vonatkozó észrevételeit, megjegyzéseit, valamint Hebron mint a zsidó nép örök jussa – az ősidőktől napjainkig. Végezetül a Hebronba irányuló chászid alliják történetét és az ottani neves lubavicsi chászidok listáját ismerteti a 236 oldalas, érdekes és olvasmányos könyv, amely nem tünteti fel ki szerkesztette. (Naftali Kraus)

Mose Scherer zl

    New-Yorkban nagy részvét mellett – közel 50 ezer ember jelenlétében, temették el Mose Scherer rabbit, az Agudát Jiszráél sok évtizede vezető emberét, elnökét. Mose Scheerer, a modern orthodoxia képviselőjeként, a vallásos zsidóságot képviselte a hatalom előszobáiban. Igazi, hamisítatlan Ászkán típus volt, nem azonosult egyik párttal sem és minden jelölt, aki támogatását kérte – meg volt győződve arról, hogy Scherer “vele van”. Bensőséges jó viszonyt tartott fenn rebbékkel, rabbikkal és jesiva vezetőkkel, mind Amerikában, mind Izraelben és nem volt olyan zsidó ügy sem, ami elől elzárkózott volna. Legyen lelke bekapcsolva az élet kötelékébe, Ámen.

Máfdál-szombat a Somer-kibucban

    Érdekesen alakult egy pihenőnap Jichák Lévi oktatásügyi miniszter és Máfdál-beli párttársai, valamint a Hasomer-mozgalomhoz tartozó Ein Semer kibuc lakói számára.

    Annak érdekében, “hogy szélesebb és nyitottabb párbeszéd legyen a vallásos és a világi lakosság között”, Lévi, Saul Jahalom közlekedési miniszter és az oktatásügyi minisztérium több hagyományhű dolgozója úgy döntött: a egy sábeszt a kibuc vendégeként tölt el. Lévi elmondta: vendégeskedésük alatt a világi kibuc biztosítja a kóser éttermet, az imatermet és más szombati kellékeket. A látogatást a tervek szerint több másik követi majd. A küldöttség nem zavarja a világiakat életvitelükben – ígérte a Máfdál-vezető.

    Ami az Ein Semerieket illeti, ők nagy többségben üdvözölték az ötletet, s kijelentették: “ez egy érdekes szombat volt”.

Aki Bronfman helyére pályázik

    Vladimir Guszinszkij, az orosz-zsidó milliárdos, aki a napokban megvette az izraeli Mááriv részvényeinek 25% potom 85 millió dollárért – arra pályázik, hogy idővel Edgar Bronfman örökébe kerüljön, mint a Zsidó Világkongresszus elnöke. Ebben is riválisa Ronald Laudernek, aki egyébként a Mááriv részvényeire alkudott ez idáig, de nem volt hajlandó a Guszinszkij által felajánlott összeget megfizetni. Az izraeli Háárec szerint Guszinszkij az Orosz Zsidó kongresszus elnöke, míg Lauder az “Amerikai Zsidó Kongresszus” vezetője. Mindketten Bronfman székére vetettek szemet – írja a Háárec.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 34. szám – 2014. augusztus 13.