A lubavicsi közösségekben régóta szokás minden évben felosztani az egész Talmudot. Mindenki elvállal egy traktátust, vagy annak egy részét, és amikor a résztvevők befejezik a tanulást, nagy ünnepséget, úgynevezett szijumot tartanak.

Egy Chicagóban élő üzletember, Akiva Godman úgy gondolta, hogy az ősi tradíciót ötvözni lehetne a vállalatánál működő szoftverekkel, hogy a résztvevők jobban inspirálják egymást és önmagukat. A fejlesztés eredménye egy elektronikus regisztrációs rendszer, valamint a zsinagóga előterében elhelyezett nagy képernyő, mely mutatja a részvevők előmenetelét a tananyagban.

“Véleményem szerint itt a technológiát a viselkedéstudománnyal ötvözzük.  Az embereket ösztönzi ez a rendszer, és így többet tanulnak, mint egyébként tennék. Ha rápillantanak a képernyőre, és látják a társaik eredményét, az motiválja őket.” – mondta Goodman. A Chábád közösségekben egyébként gyakran tettek ki olyan táblákat, melyekre a tanulásban részt vevők nevét írták fel. Goodman szerint ők ezt a tradíciót viszik tovább modern eszközökkel. “Annyi nagyszerű technológiai újításhoz férünk hozzá manapság. Mi sem természetesebb, mint a tóratanulás szolgálatába állítani ezeket.” – tette hozzá.

A rabbioklevéllel is bíró üzletember a korábban a Google-nál programozó barátjával, Zev Shkolnikovval fogott össze. “Együtt tanultuk a Megila traktátust, és amikor időnként szünetet tartottunk, nekiálltunk a fejlesztéssel foglalkozni. Zev programozói tapasztalata tette felhasználóbaráttá a programot.” – mondta Goodman.

A közösségen belül felosztott talmudtanulás ötlete az első lubavcsi rebbétől, Snéur Zálmán rabbitól, más néven az Álter Rebbétől ered. A hagyomány szerint kiszlév hó 19-én (idén december 7-én), a haszidizmus újévekor kezdik a tanulást.

A Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi elmagyarázta, hogy miért éppen ez a dátum a legalkalmasabb erre. A Tóra, bár látszólag egymástól teljesen eltérő részekből áll, mégis egységet alkot. A Tóra teljessége csak a megnyilvánult és a rejtett tan együttes jelenlétében értelmezhető. Ez a Talmud és a haszid filozófia. Így tehát természetes, hogy a közös talmudtanulás kiszlév 19-én veszi kezdetét, mely napon a haszidizmust ünnepeljük.”

A Rebbe már az 1940-es években szervezte a Talmud felosztását a különböző haszid közösségekben, és később, már rebbeként, a brooklyni központi Chábád zsinagógában is mindig részt vett a tanulási program elindításán a kiszlév 19-i ünnepségek keretében. Ő maga is mindig elvállalt egy-egy traktátust, és saját kezűleg töltötte ki a részvételi szelvényt.

Goodman terve az, hogy más közösségeket is bevonjon a programba, melyet a siyum.org weboldalon lehet elérni. “Annak örülnék, ha a különböző közösségek versenyeznének egymással. Ahogyan bölcseink is mondják: ‘A tudósok irigysége gyarapítja a bölcsességet’. Egy kis versenyszellem nem árt meg senkinek.”

Goodman zsinagógájában a tanulás nagyrészt a reggeli kolel-program keretei között zajlik, Moshe Markowitz rabbi vezetésével. “Minden nap látom, ahogy hétköznapi emberek ülnek, és tanulmányozzák a traktátust, amelyet elvállaltak. Könyvtárunkban gyakran keresik a fordítással ellátott Talmud-köteteket. Ez a program felpezsdíti az életet nálunk, és ez így lehetne más közösségekben is.” – mondta Boruch Hertz rabbi, a Bnei Ruven zsinagóga tagja.

zsido.com

Forrás: Chabad.org