Cháci nezekFele kártérítés. Bölcseink szerint annak az ökörnek vagy más állatnak a tulajdonosa, mely korábban nem okozott rosszindulatú kárt (ld. tám; muád), az állat által más állatnak vagy embernek közvetlenül okozott kárnak csak a felét köteles megfizetni (ld. 2Mózes 21:35.). Bölcseink azt is megvitatták, hogy a fele kártérítés megfizetésének oka az volt-e, hogy a tulajdonosnak a teljes összeget meg kellett volna fizetnie, de a Tóra csökkentette kötelezettségét, vagy pedig az, hogy nem kellett volna büntetést fizetnie, de a Tóra arra kötelezte őt, hogy ezt az összeget bírságként megfizesse (knász). Annak az állatnak a tulajdonosa, mely közvetve károsította meg más tulajdonát azáltal, hogy jószága földgöröngyöket vagy kavicsokat rúgott felé miközben rendes napi útján haladt (ld. crorot) szintén meg kell hogy fizesse az okozott kár felét. Ez a Mózesnek átadott szóbeli hagyomány része (háláchá lömose miszináj), és bölcseink egyetértettek abban, hogy ez a csökkentett felelősség és nem a bírság esete.

 

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 10. szám – 2015. február 9.