2018. július 17-én a Transznacionális Együttműködések pályázat keretében ismét műhelybeszélgetést szerveztünk Miskolcon az önkéntesség témájában. E téma számos módon közelíthető meg, ezúttal azon szervezetek oldaláról vizsgáltuk meg, amelyek évek vagy évtizedek óta folytatnak ilyen tevékenységet, és tekintik hivatásuknak a segítségnyújtást.

Műhelybeszélgetésünk során három olyan szakmai szervezettel ismerkedtünk meg, illetve folytattunk szakmai beszélgetést, akik önkénteseikkel a társadalmi szolidaritás megteremtését tűzték ki célul. A folyamatos segítségnyújtás számukra nem csak egy feladat ellátását, hanem olyan tevékenységek szakszerű megvalósítását jelenti, amelyek értéket teremtenek.

Beszélgetésünket Zámborszky Eszter, a Világszép Alapítvány kötelékében dolgozó mesélő önkéntesek szakmai vezetőjének előadása nyitotta, aki a tevékenységükön keresztül mutatta be a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekkel végzett önkéntes munkát, annak minden hátrányát, előnyét, valamint legfőbb értékét és szépségét. Ezeken a programokon számos önkéntes vesz részt, akik minden esetben megkapják a megfelelő kiképzést, szakmai felkészítést. A szervezet ezt rendkívül komolyan veszi, hiszen az általuk végzett munka minden szempontból speciális.

Papp Mónika a Szikra Alapítvány képviseletében a szervezet térségi szerepére hívta fel a figyelmet, továbbá azokra a tevékenységekre, melyeket a szervezet az önkéntesség jegyében végez. A szervezet 2012 óta működtet Önkéntes Központot Miskolcon. Regionális és területi szinten is fontos szerepet helyeznek az önkéntesség bevezetésére, értékként való bemutatására. Négy területen jelenik meg az önkéntesség, mint tevékenység; az Önkéntes Központ, a vállalati önkéntesség, a különböző képzések és az iskolai közösségi szolgálat területén. Az előadó kiemelte, hogy az önkéntesség népszerűsítése egy modern társadalomban elengedhetetlen.

Kelényi Zsolt a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület képviseletében a másik oldalát mutatta be az önkéntességnek. Szervezetének ismertetését párhuzamba állította az önkéntességgel mint társadalmi normaképző erővel, ezáltal néhány elméleti kérdést is felvetett, mely a feladatvállalások során elengedhetetlennek bizonyulnak. Az előadó az egyház és a világi együttműködés egyik fontos eszközének tekinti az önkéntes munkát, melyet szervezetében a közösségi kapcsolatok és hálók kialakításának forrásaként is hangsúlyozott. Megemlítette azt is, hogy e munka által értékes, életre szóló kapcsolatok, barátságok, akár még házasságok is köttethetnek, amik magának az önkéntes tevékenységeknek is nagyobb mélységet adnak.

Az előadók mindegyike lelkes odaadással beszélt a témáról. Kiemelten fontosnak tekintik, hogy a jövő fiataljai kapcsolódjanak be az önkéntes munkába, hiszen egy-egy ilyen vállalás sokat adhat egyéni és közösségi szinten egyaránt.

 

A szervezetek önkéntességgel kapcsolatos munkáiról az alábbiakban olvashatunk:

Világszép Alapítvány: http://mesekozpont.hu/

Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására: https://szikraalapitvany.hu

Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület: https://koszi.net

 

 

Dr. Laki Ildikó

kutató