A Tóra utolsó fejezetéhez érkezett a Tóra-traktátus, ilyenkor szimchát tórá napján befejeződik, de azonnal újra el is kezdődik  a Tóra olvasását a Berésit könyvétől, a teremtéstől. Ezen a napon a Vezot hábráchá fejezethez kapcsolódik a prófétai szakasz, méghozzá Jehosua (Jozsué) könyvének kezdő mondatait olvassák fel. Ez egyben a Tánách, vagyis a zsidó Biblia középső része, a Neviim – prófétai könyvek nyitánya is. Mózes halála előtt Jehosua bin Nunra ruházza a vezetést, ő az, aki Mózes halála után a zsidó nép élére áll és bevezeti őket Erec Jiszráelbe, az Ígéret Földjére. Ezzel a témakörrel foglalkozik a háftárá.

Isten megjelenik Jehosuának és felszólítja, hogy vezesse be a zsidókat az Országba.

„Minden hely, melyre majd lép lábatok talpa – nektek adom azt, amint szóltam Mózesnek: a pusztától és ama Libanontól egészen a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a chittiták egész országa a nagy tengerig napnyugat felé lesz a határotok. Nem fog megállani előtted senki életed minden napjaiban; amint voltam Mózessel, leszek te veled: nem engedlek ellankadni és nem hagylak el.” (1:3-5)

Három fontos dolog történik a szakaszban: Isten ígéretet tesz Jehosuának, hogy – akárcsak Mózessel tette – mindig mellette áll majd és támogatja őt. Jehosua egyike volt azon keveseknek, akik a kivándorlás nemzedékéből beléphettek Izrael Földjére. Ezt a jutalmat azért kapta, mert amikor Mózes a nép nyomására kémeket küldött a Szentföldre, akkor ő nem rossz hírekkel tért vissza, hanem dicsérte az országot. Ha Jehosua erős és bátor lesz, tanulja és közel tartja magához a Tórát, akkor mindenben sikeres lesz – szól az isteni ígéret. Az új vezető elrendeli, hogy a zsidók készüljenek fel a Jordán-folyón való átkelésre. A Reuvén és Gád törzset, illetve Menáse fél törzsének tagjait felszólítja, hogy egyezségüknek és ígéretüknek megfelelően segítsék testvéreiket a honfoglalásban, mielőtt letelepednek a Jordán keleti partján. A zsidók hűséget esküsznek Jehosuának:

„Mindent, amit nekünk parancsoltál, megteszünk és bárhova küldesz, megyünk. Egészen úgy, amint hallgattunk Mózesre, akképpen hallgatunk majd reád; csak legyen az Örökkévaló, a te Istened veled, a mint volt Mózessel.” (1:16-17)

Ezzel érkezik el a zsidó nép a Tóra és a prófétai szakaszok ciklusának végére és kezdi újra az évezredek óta tartó, soha meg nem szűnő, örök körforgást.

Hetiszakasz: Hetiszakasz: Vezot hábráchá

Háftárá: Jehosua 1:1-18

Megszakítás