1950-ben ezen a napon hunyt el – hetvenéves korában – a hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi. Pontosan egy évvel a halála után, 1951. svát hó 10-én fogadta el hivatalosan a hetedik Rebbe, az áldott emlékű Menachem Mendel Schneerson rabbi a Chábád mozgalom vezetői szerepét apósa és elődje, a hatodik rebbe első halálozási évfordulóján tartott megemlékezés keretében, egy történelmi jelentőségű máámár (hászid értekezés) kíséretében. A beszéd címe: Báti leGáni – A kertembe jöttem.

Idén különösen nagy készülődés előzi meg ezt a napot (február 5.), mivel ez jelenti a Rebbe vezetése hetvenedik évének kezdetét. A világ szinte minden országában megtalálható Chábád közösségek nagy izgalommal készülnek erre a napra, ki-ki a maga módján is ünnepel, és emellett központi kezdeményezésekhez is csatlakozhatnak. Ezek közül kiemelkedik a Váád Or VeChom globális kampánya, melynek célja, hogy a Rebbe tanítását minél több emberhez elvigye az egész világon, és egyre több zsidóhoz jussanak el a Tóra értékei és a micvák. A kezdeményezés keretében a Rebbe kiadott tanításait világszerte publikálják, szétosztják és egy emberként tanulnak majd a részt vevő közösségek: „Az, hogy az egész közösség összegyűlt, hogy együtt tanulmányozzuk a Rebbe Tóráját, a valaha választott legjobb út volt arra, hogy felkészüljünk erre a különleges napra” – mondta korábban Boruch Hertz rabbi egy hasonló program kapcsán, amikor gimel támuzhoz, a Rebbe halálának évfordulójához közeledve rendeztek közös tanulást.

A kampány a legmodernebb technikákat is alkalmazza ahhoz, hogy minél több emberhez eljuthasson a Rebbe üzenete. Az online és nyomtatott formában is elérhetővé tett anyagok segítségére lesznek azoknak a chábád hászidoknak, akik – a Rebbe egykori felhívását magukra véve – azon igyekeznek, hogy legalább tíz zsidót közelebb hozzanak a zsidósághoz. A kampányban részt vevő közösségek a Rebbe által meghirdetett akciók közül egyet, vagy kettőt vállalnak magukra, és igyekeznek a környezetükben a lehető legtöbb zsidót megszólítani vele. Ha minden egyes csatlakozó közösség eléri a célját, világszerte összesen legalább hetvenezer zsidót érnek majd el. Az eredmények követéséhez internetes felület is a közösségek rendelkezésére áll majd, hogy követhessék a közös előrehaladást.

Egy másik kezdeményezés a „Hetven tank hetven évért” nevet viseli. A több tucat „micva tank”, ahogy a Rebbe egyik különleges kezdeményezését nevezik, a Chábád mozgalom központjától, a brooklyni Eastern Parkway 770-től indul majd és vonul fel Manhattan utcáin, hogy közvetítse a Rebbe üzenetét a világnak. A felvonulásra – melyen férfiak, nők és gyermekek egyaránt részt vehetnek – Amerikán kívülről is ezrek érkeznek majd, hogy e történelmi jelentőségű eseményhez csatlakozzanak. „Izgatottan várom, hogy csatlakozhassak a saját kisbuszommal” – mondta egy leendő résztvevő. – „Emlékszem a negyvenéves évfordulóra szervezett felvonulásra, 1990-ben. A Rebbe kijött a 770-ből, és egyesével végignézte, ahogy a micvatankok elvonulnak előtte.”

A micvatankok a Rebbe ötlete nyomán jöttek létre: a zsidóság mindennapos megéléséhez szükséges tárgyakkal (pl. tfilin, szombati gyertyák) és a zsidóságról szóló kiadványokkal felszerelt járművekről van szó, melyeknek az a feladata, hogy segítségükkel minél több helyre és minél több zsidó számára el tudják vinni a Rebbe üzenetét és a micvák megtartására ösztönözzenek.

A Rebbe tevékenységét, beszédeit, a Rebbével kapcsolatos történeteket megörökítő „Living Torah” (élő Tóra) programsorozat, melyet a JEM (Jewish Educational Media) jóvoltából 2001 óta követhetnek az érdeklődők, szintén különleges vállalással állt elő. A jiddis nyelvű beszédet angol felirat kíséri, és a rövid filmek megtekintése sokak számára jelent mindennapos inspirációt. Dr. Leonard Davidman, New York-i pszichológus és a Lincoln Square zsinagóga világi vezetője így nyilatkozott a Living Torah darabjairól: „Akárhányszor megnézem, úgy érzem, hogy éppen erre a pillanatra volt szükségem. Szeretem, hogy olyan mély, filozofikus és absztrakt a gondolkodása, és igen mélyen megérint. Nem szokványos rabbi nyelvezetről van szó. A Rebbe mélyebbre megy, az absztrakt gondolkodás majdhogynem kabalisztikus mélységeibe…”

A Rebbe mindenkit arra ösztönzött, hogy hajtson végre gyakorlati változtatásokat az életében, és találkozójuk következményeként lépjen a micvák megtartásának magasabb szintjére. A Living Torah-ban bemutatott beszédek mélységükkel együtt a lehető legszélesebb közönségnek szólnak, ide értve a gyerekeket is, akik sokszor szüleikkel együtt néznek meg egy-egy részt, hogy inspirációt merítsenek és egy-egy gondolatot részletesen megismerhessenek.

A klasszikus Living Torah filmek négy részből állnak össze: egy farbrengen (hászid gyűlés és ünneplés), egy rövid személyes beszélgetés (sokszor vasárnapi dollárosztás közben), egy időtlen pillanat (a Rebbe imádkozik, vagy más vallásos tevékenységet folytat), valamint egy személyes visszaemlékezés kockái adják ki az egyes fejezeteket. A JEM csapata folyamatosan járja a világot, hogy a Rebbére való visszaemlékezéseket keressenek és rögzítsenek olyan emberekkel, akik személyesen találkoztak vele az 1930-as évektől kezdve, vagy akiknek az életét bármilyen módon gyökeresen megváltoztatta a Rebbe egy-egy tette vagy mondanivalója. A hetvenedik év kezdetével azonban a Living Torah új formát ölt. Hetven héten (vagyis több mint egy éven) keresztül a mini dokumentumfilmeket vetítenek majd, melyből az érdeklődők megismerhetik a Rebbe véleményét a témakörök lehető legszélesebb választékával kapcsolatban, legyen szó akár az öbölháborúról, akár a tóratanulás kötelezettségéről, akár arról az örökzöld témáról, hogy hogyan harcoljunk az antiszemitizmus ellen. A filmek részleteket tartalmaznak a Rebbe beszédeiből, személyes beszámolókkal és az adott történelmi időszakot megfestő felvételekkel fűszerezve, hogy bepillantást adjanak a Rebbe gondolatvilágába az egyes témákkal kapcsolatban. „Most például reflektorfénybe helyezhetjük, hogy hogyan biztosította a Rebbe, hogy a szükséget szenvedőknek pénzt osszanak minden ünnep előtt. Egyetlen részben meg tudjuk mutatni, hogy a Rebbe beszélt erről, aztán részt vett az adományozásban, és mellé tehetjük azoknak a beszámolóit, akiket a Rebbe arra ösztönzött, hogy gyűjtsenek pénzt és osszák ki azt.” – mondta a programot felügyelő Yitzchok Tsap rabbi. A filmek a Living Torah csatornája mellett applikációkban és WhatsApp üzenetek formájában is elérhetők lesznek, felhasználva a legmodernebb technikát a Rebbe mondanivalójának minél szélesebb körben való elterjesztéséhez.

„A Rebbe nagyon nagy hangsúlyt fektetett a mérföldkövekre. Az inspiráció és a növekedés lehetőségét látta bennük. A hetven év[es évforduló] lehetőséget adott nekünk arra, hogy átgondoljuk, mit teszünk, és hogyan tudjuk minél inkább bemutatni az embereknek a Rebbe vezetőségének és tanításainak számtalan arculatát” – mondta Tsap rabbi.

Magyarországon az évfordulóhoz kötődően Mendel Kalmenson rabbi tartott előadást Gyakorlati tippek a pozitív gondolkodáshoz címmel a Zsilip központban.

 

zsido.com