Központi témánk adja a hétvége nevét is: „A zsidó és a nem zsidó világ találkozása mentén”. A Judaizmus természetesen elsősorban önmagában – és nem valamihez képest – határozza meg értékeit, ugyanakkor kétségtelen, hogy a zsidó nép közel kétezer éves diaszpórája sok olyan kérdést is felvetett, és felvet, amelyek a nem-zsidó világgal való intenzív együttélésből fakadnak. Ilyen például a Kereszténységhez való viszony, melyet a „Bálványimádás-e a Szentháromság” című előadás veszeget, vagy akár a „Konzervatív-e a neológia?” című, mely ugyancsak az asszimiláció és a nem-zsidó világhoz való alkalmazkodás során létrejött zsidó irányzatok sokféleségét elemzi. Természetesen idetartoznak a betérésekről, a gettó nem-zsidókról szóló irodalmáról, a prágai Gólemről, de még a talmudhamisításról szóló előadások is, nem is beszélve a noahita hét törvényről.

Megszakítás