A Transznacionális Együttműködések program célja, hogy az állami szektor, civil szféra és az egyházak képviselőit közös gondolkodásra, tapasztalatcserére sarkallja. Azonban amikor az egyházak karitatív munkájáról beszélünk, érdemes egy pillanatra figyelmünket a ma Magyarországon működő, fáradhatatlanul munkálkodó kisegyházak felé fordítani. Különösen aktuális ez most, amikor egy 2019. évi módosítás értelmében az egyházaknak szánt személyi jövedelemadó 1%-ot 2020-ban nem csupán bevett egyházaknak, hanem akár vallási egyesületeknek, nyilvántartásba vett egyházaknak és bejegyzett egyházaknak (szervezetek) is adhatjuk.

A ma is hatályban lévő egyházügyi törvényt 2011-ben fogadta el és 2012. január 1-jével léptette életbe a parlament. Kétségtelen, hogy a korábbi, laza keretek között sokan éltek vissza azzal, hogy egyházként működve többlet támogatást és egyéb kedvezményeket vettek igénybe, így a szabályozás szükséges és időszerű volt. Sőt, a Policy Solution elemzése[1] alapján azt látjuk, hogy az új jogi keretek alapvetően összhangban vannak az EU más tagállamaiban érvényben lévő jogszabályokkal. Mi az oka, hogy mégis számos hazai és nemzetközi szervezet tiltakozott a törvény elfogadása ellen?

A törvény hatályba lépése körüli parázs vitának csupán egy elemét emelném ki, melyet a projekt keretében szervezett workshop alkalmakra ellátogató, sok esetben kisegyházakat képviselő szociális szakemberek is sokszor emlegettek: az szja 1%-ok felajánlásából származó adományok elmaradása.

A kisegyházak legtöbbje erején felül végez karitatív tevékenységet az ország határain belül és sokszor azokon túl is. Teszik ezt fáradhatatlanul, évek óta, kis létszámban, de óriási elhivatottsággal. A vallásügyi törvény értelmében azonban státuszuk megváltozott és a korábban rendszeresen befolyó adományok megszűntek. Szomorú, de emögött legtöbbször az emberi lustaság áll: míg az egyházi 1%-ról elég egyszer rendelkezni és a NAV a korábbi nyilatkozatot automatikusan figyelembe veszi a következő évben is, a civil szervezetként tovább működő kisegyházak erre már nem jogosultak. A „másik” 1%-ot pedig az emberek jelentős része elfelejti odaadni az erre jogosult civil csoportoknak, így éves szinten több milliárd forint marad a NAV-nál, míg a kisegyházak alapvető működése veszélybe kerül.

2020-ra azonban új szabályozás lépett érvénybe. A NAV honlapján olvasható, hogy „[a] vallási egyesületek, a nyilvántartásba vett egyházak és a bejegyzett egyházak […] a bevett egyházakkal együtt technikai számon gyűjthetik az szja 1 százalékos felajánlásokat.”[2] Ez hatalmas segítség lesz a hazai kisegyházaknak abban, hogy folytatni tudják áldozatos munkájukat. Ezúton is arra bíztatok mindenkit, hogy ne felejtsen el rendelkezni a személyi jövedelemadója 1+1%-ról, hiszen ami nekünk csak pár kattintás, a szociális szférában dolgozó szervezeteknek esély arra, hogy újabb rászorulókon segítsenek.

 

 

Leichter Lilla

[1] https://www.policysolutions.hu/hu/hirek/279/uj-egyhazugyi-torveny-magyarorszagon

[2] https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Tobben_kaphatnak_egyh20190904.html