Ádár, az öröm hónapja

Ebben az évben február 22-én köszönt ránk ádár hava, mellyel az év legvidámabb periódusa veszi kezdetét. A Misna bölcsei (Táánit 4:6) ezt így fogalmazták meg: „Amikor elérkezik ádár hónap, megsokasodnak az örömök”.

A Lubavicsi Rebbe magyarázata szerint az öröm gyökere a tóratanulás, mely felvidítja a szívet, és jó cselekedeteket, tehát örömöt eredményez. Az előző rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi pedig a következőt mondta az öröm jelentőségéről:

„Elődeink, a szent rebbék megparancsolták a hászidok számára, hogy a depresszióra és aggodalomra mindenképpen negatív szemmel tekintsenek, még abban az esetben is, ha ezt a hangulatot a saját spirituális hiányosságaik felett érzett szomorúság váltotta ki. Mestereink egyértelműen megtiltották a keserűséget és teljes mértékben, nyom nélkül kizárták az efféle érzelmeket a hászid életvitelből, azok káros és pusztító hatása miatt.”

A haszidizmus megalapítója, a Báál Sém Tov az örömöt, az örömteli istenszolgálatot tette meg az új mozgalom alapkövének. Az alapgondolat ugyan nem tőle származott, ő azonban életet lehelt az ősi elvbe és kiemelt jelentőségűvé tette. Tanítása szerint az ember mindig örömmel szolgálja Istent. Mivel az istenszolgálat egy folyamatos és meg nem szűnő kötelezettség, így vidámnak lenni is az.

A Lubavicsi Rebbe úgy vélte, hogy a kitörő vidámság a gálut végének és a messiás eljövetelének idejét sietteti: „Az utóbbi időben a száműzetés sötétségének növekedését látjuk. Olyan sok negatív energiát, betegséget, bajt tapasztalunk, mint korábban még soha. Manapság már nem vagyunk képesek mindezek ellen böjtöléssel felvenni a harcot, mert ez a nemzedék már nem elég erős ehhez. Így tehát más megoldást kell találnunk arra, hogy megküzdjünk a száműzetés sötétségével. A legjobb módszer az, ha minden szent és jó dolgot magasabb szintre emelünk, s ezek közül a legfontosabb az öröm fokozása. A hászid tanítások szerint az örömnek hatalmas ereje van, mely képes áttörni minden korlátot és megnyitni az égi áldás csatornáit, amire oly nagy szükségünk van”.

Harmincöt évvel ezelőtt a Rebbe kijelentette, hogy a messiás eljöveteléhez már csak egyetlen dolog hiányzik: a színtiszta öröm. Ezért azzal a kéréssel fordult híveihez, hogy tegyenek meg mindent az öröm fokozása érdekében, hogy ezzel siettessék a megváltás mihamarabbi bekövetkeztét. Magyarázata szerint egyszerűen nem logikus, hogy a száműzetés alatt véghez vitt megannyi micva és a hászidizmus fényének terjesztése még mindig nem volt elegendő a messiás eljöveteléhez. Egy dolog hiányozhat csupán: a színtiszta öröm fokozása. Ez nemcsak a parancsolatok betartása és az Örökkévaló szolgálata felett érzett örömöt jelenti, hanem az önmagáért való örömöt, az öröm szolgálata felett érzett boldogságot is. Ha ebben sikert érünk el, a megváltás sem várat magára sokáig!

Boldog ádár hónapot!

Fotó: Szakács Noémi

Megszakítás