Az albumban mintegy száz, gondosan kiválogatott képet csodálhatnak majd meg az olvasók, melyeket Horvát Éva 1992–1994 között Munkácson, a még ott élő zsidó közösségben fotózott. Az album képszövegeit és az albumhoz tartozó kísérőkötetét, melyben a nagymúltú hitközség történetét dolgozta fel Cseh Viktor írta.

„Munkács város neve fogalomnak számít a világ zsidó közösségeiben. Munkács a 19. századtól kezdve egyre többet szerepelt a közép-kelet-európai zsidó levelezésekben, majd Spira Chájim Elázár rabbitól fogva gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált a vallásos zsidó világban. Munkácsot a Kárpátalja, sőt Magyarország Jeruzsálemének nevezték, miután az összlakosság bő harmada, egyidőben pedig majdnem a fele is zsidó származású volt. A Spira-dinasztia alatt kiépült a munkácsi haszid udvar, mely jelentős befolyással bírt nemcsak a helyi, de a környékbeli hitközségek életére is. Egyfelől a hétköznapi élet nyomorúságától szenvedtek, másfelől viszont a buzgó hit vigasztalta őket, s ezért elégedett emberek voltak. Túlzás nélkül állítható, hogy az egykori Nagy-Magyarország területén Munkácson volt az egyik legmagasabb szinten a jámborság, az Isten-szolgálat. […]

A kilencvenes évek közepén a »munkácsi zsidók« gyakorlatilag elhagyták a várost, az utána maradtak már más településekről beköltöző zsidók voltak, akik egy rabbi utolsó erőfeszítésére próbáltak egy munkácsi hitközséget alkotni – mára már annak is csak az emléke él. A zsidó diaszpóra egyik legfontosabbika, a munkácsi diaszpóra fizikailag megszűnt. Szellemisége és emléke azonban többféle módon tovább él, mely munkácsi hagyományok láncolatába, mintegy lezáró akkordként Horvát Éva albuma csatlakozik.” – hangsúlyozza az alkotás fontosságát és hiánypótló jellegét Cseh Viktor.

Az album prospektusát ide kattintva találják.

A Kidőlt tölgyek, szétszórt magvak című könyvet az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kiadója, a Könyv Népe Kiadó jelenteti meg. A kötethez jelentős támogatást ajánlott fel az USA-ban élő Roth Alex és Roth György, akiknek a szülei Munkácsról költöztek az Amerikai Egyesült Államokba. Roth Alex a Munkácson megmaradt, és az USA-ban élő zsidó közösség fő támogatója. 

The book titled “Fallen Oaks, Scattered Seeds” will be published by the People of the Book Publishing House Ltd., the publisher of the Unified Hungarian Jewish Congregation. Alex Roth and György Roth, who live in the USA, and whose parents moved from Munkács to the United States, offered significant support for this book to be published. Alex Roth is the main supporter of the Jewish community in Mukachevo and in the USA.

Megszakítás