Trumá (פָּרָשָׁת תְּרוּמָה)

Szakaszunkban – Trumá (2Mózes 25:1–27:19.) – rendezik az első gyűjtést, és a befolyt aranyból, ezüstből és egyéb értéktárgyakból állítják fel az első Hajlékot (Szentélyt), ami azután évszázadokon keresztül kísérte a zsidó népet – az Ígéret Földjén is. A szakasz részletesen leírja a Hajlék bútorainak és eszközeinek, edényeinek készítési és használati utasítását.

Trumá (2Mózes 25:1–27:19.) פָּרָשָׁת תְּרוּמָה

A hetiszakasz tartalmából

  • Izrael népét Mózes révén felszólítja az Örökkévaló, hogy adakozzanak tizenötféle anyagot: aranyat, ezüstöt és rezet, kék, bíbor és vörös színűre festett gyapjút; lent, kecskeszőrt, állatbőröket, fát, olívaolajat, fűszereket és drágaköveket. És mindezekből, mondja az Örökkévaló Mózesnek, „készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam!” – 2Mózes 25:1–8.
  • A Szináj-hegy csúcsán Mózes részletes utasításokat kap az Örökkévalótól, hogyan kell megépíteni ezt a szentélyt annak érdekében, hogy könnyedén lebontható, szállítható majd újra összeszerelhető legyen a sivatagi vándorlás során. – 2Mózes 25:9.
  • A Szentély belső helyiségében, egy művészi szövésű függöny mögött állt a Frigyláda, benne a Tízparancsolatot tartalmazó törvénytáblákkal; a Frigyláda fedelén pedig két színaranyból vert kerub állt. A Szentély külső helyiségében pedig a hétágú Menóra állt, valamint az Asztal, rajta a „színkenyerekkel”.– 2Mózes 25:10–40.
  • A Szentély három fala 48 darab függőleges helyzetű, arannyal burkolt, ezüsttalapzatba állított fadeszkából volt összeillesztve. A tető három rétegből állt: (a) tarka, gyapjúból és lenből készült szőttesekből; (b) kecskeszőr-takaróból; (c) kosbőr- és táchásbőr-takarókból. A Szentély bejárata előtt hímzett szentélyrekesztő fal állt, amit öt pózna támasztott.– 2Mózes 26.
  • A Szentélyt és az előtte álló, rézzel bevont oltárt lenszövet drapéria vette körül, amelyet 60 réztalapzatú, ezüstdíszes, ezüsthorgos fapózna támasztott.– 2Mózes 27. 1–19.

Ajánlott olvasmányok:
A hetiszakasz teljes szövege
Rási kommentárja a hetiszakaszhoz (PDF)
Naftali Kraus: Mózes öt könyve a hászid folklór tükrében
Köves Slomó: Hol van Isten otthona?
Köves Slomó: A hajléktalan Isten
Köves Slomó: A konyha vagy a könyvtár Isten hajléka?
Nógrádi Bálint: Mi a cselekedet súlya , és mi az értéke?
Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból
A Lubavicsi rebbe Tóra-magyarázatai – Heti Likuté Szichot

  • Küldés emailben