Kinek a bosszúja az antiszemiták elleni harc?
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Állj bosszút Izrael fiaiért a midjánitákon, azután el fogsz takaríttatni népedhez. És Mózes szólt a néphez, mondván: Fegyverezzetek fel közületek férfiakat a had számára, hogy legyenek Midján ellen, hogy bosszút álljanak az Örökkévalóért Midjánon.
4Mózes 31:1-3.
 
A zsidó népnek megparancsolja az Örökkévaló, hogy álljanak bosszút Midján népén, az előző szakaszokban olvasott gonoszságaikért. Feltűnő a fent idézett két mondatban a különbség. Isten a midjániták elleni csatát „Izrael fiainak bosszújaként” nevezi meg, Mózes viszont Isten bosszújának hívja. Miért a differencia?
Áldott emlékű üknagyapám, Silberstein Slomó, néhai sarkadi rabbi szerint az örök zsidógyűlölet okában kereshetjük a választ erre a kérdésre. Maimonidesz a Jemeni levél című írásában kifejti, hogy a népek gyűlöletét valójában két fő tényező váltja ki: Isten és a Kiválasztott nép ellen. Más szóval a zsidógyűlölet, vagy a zsidó nép Istene ellen, vagy az ellen a bibliai állítás ellen irányul, mely szerint a zsidók Isten kiválasztott népe, az egyisten nevének hirdetésére. Mint ahogy Dávid király is mondja a zsoltárokban (2:2.): „összeállnak a föld királyai, és együtt tanakodnak a fejedelmek az Örökkévaló és az ő fölkentje ellen”. „Az égben trónoló” azonban csak „nevet, gúnyolódik rajtuk Isten” (uo. 2:4.). Ezért aztán Isten a „zsidó nép bosszújának” nevezi a korabeli „antiszemiták”, a midjaniták elleni harcot. Mózes viszont úgy vélekedett jobb, ha a zsidó nép soha sem felejti el, hogy 1.az ellene forduló gyűlölet valójában Isten ellen szól; 2. a létére törők elleni harcokat nem saját erejéből, hanem csakis az „égben trónoló” érdemében tudja győzedelmesen végigvinni.
Ezzel magyarázza az alábbi midrás is (Bámidbár rábbá 22:2.), miért változtatta meg Mózes „Izrael bosszúját” az „Örökkévaló bosszújára”:

„Így szólt Mózes: Világok ura, ha körülmetéletlenek, vagy bálványimádók volnánk, vagy tagadnánk parancsolataidat, nem gyűlölnének bennünket. Csupán a te Tórád és parancsolataid, melyeket nekünk adtál adnak rá okot, hogy üldöznek bennünket, így aztán kié a bosszú, ha nem a Tiedé?…”.

Köves Slomó