Zsidó liturgia
Kol nidré: A fogadalmak imája

Annak ellenére hogy a Kol Nidré rövid szövege nem tartozik a jom kipuri esti –Árvit – mégis rányomja bélyegét az egész szertartásra, és az egész est neve Kol Nidré estje. Hiszen ha nem is tartalmánál, de szellemiségénél és szívbemarkoló dallamánál fogva – ez az egyik legmegrázóbb, egyben az egyik legrégibb zsidó szöveg. Eredetileg technikai jellegű deklaráció, amelyben a nyilatkozó közli, hogy minden fogadalom, ígéret, kötelezvény, eskü stb. – természetesen vallási jellegűről van szó – amit meggondolatlanul tett és esetleg megszegett az elmúlt évben – mostantól érvénytelen.

FONETIKUS ÁTÍRÁSBAN
 

Ketten (vagy hárman) kivesznek egy-egy Tóratekercset, és
körbeviszik a templomban. Majd az előimádkozó mellett állva
háromszor elmondják a következő két verset.

 

Ojr zoruá lácádik uljisré lév simchá.

Ál dáász háMokojm, vöál dáász hákohol, böjesivo sel málo uvijsivo sel máto onu mátirin löhiszpálél im hoávárjonim.

Az előimádkozó háromszor – egyre hangosabban –
elmondja a Kol Nidrét, a közösség halkan vele mondja.

 

Kol nidré vöeszoréj usvué vácháromé, vökojnomé uknoszé vö­chi­nu­jé, döindárno, udöistábáno, udöáchárimno, udöászárno ál náfsoszono, mi­jojm kipurim ze ád jojm kipurim hábo olénu lötojvo. Böchulhojn ichá­rát­no böhojn, kulhojn jehojn soron. Sövikin, söviszin, bötélin umö­vu­to­lin, lo söririn völo kájomin. Nidrono lo nidré, veeszorono lo eszoré, usö­vuoszono lo sövuoosz.

Előimádkozó háromszor, majd a közösség háromszor:
 

Vöniszlách löchol ádász böné Jiszroél völágér hágor böszojchom, ki lö­chol hoom bisgogo.

Előimádkozó:
 

Szölách no löovojn hoom háze kögojdel chászdecho, vöchááser no­szo­szo löom háze mimicrájim vöád héno. Vösom neemár.

Előimádkozó háromszor, majd a közösség háromszor:

Vájojmer Ádojnoj szoláchti kidvorechó.

Előimádkozó, és a közösség halkan:

Boruch áto Ádojnoj Elojhénu melech hoojlom, sehechejonu vö­kij­mo­nu vöhigionu lizmán háze.

MAGYAR FORDÍTÁSBAN
 

Ketten (vagy hárman) kivesznek egy-egy Tóratekercset, és
körbeviszik a templomban. Majd az előimádkozó mellett állva
háromszor elmondják a következő két verset.

 

Fényesség árad az igazra, öröm az egyenes­szí­vű­ekre.

(Zsoltárok 97:11.)

A Fenti tudtával és e közösség beleegyezésével, az égi és földi törvényszék előtt megengedjük, hogy a vétkezők velünk imádkozzanak.

Az előimádkozó háromszor – egyre hangosabban –
elmondja a Kol Nidrét, a közösség halkan vele mondja.

 

Mindazokat a fogadalmakat, eltiltásokat, esküket, ígéreteket, átok alá helyezéseket, vezekléseket és kijelentéseket, melyeket megfogadtunk, melyekre megesküdtünk és melyekre elköteleztük magunkat, melyeket megtiltottunk magunknak ettől a Jom Kipurtól a Jom Kipurig, mely javunkra jön el mindezeket megbántuk már! Mind legyen feloldott, érvénytelen, nem kötelező és semmis, teljesen érvényét vesztett, hatály és kötelezettség nélküli! Fogadalmaink ne számítsanak fogadalmaknak, tilalmaink ne számítsanak tilalmaknak és esküink ne számítsanak esküknek!

Előimádkozó háromszor, majd a közösség háromszor:

Bocsánatot nyer Izrael fiainak egész közössége, még az idegen is, aki közöttük tartózkodik, mert az egész nép tévedésből [tette].

(4Mózes 15:26.)
Előimádkozó:

„Bocsásd meg e nép vétkét nagy szeretetedben, amint elnézéssel voltál e nép iránt Egyiptomtól mostanáig!”, ahogy az ott meg van írva:

Előimádkozó háromszor, majd a közösség háromszor:

Akkor így szólt az Örökkévaló: „Megbocsátok, ahogy mondtad!”

(4Mózes 14:19–20.)

Előimádkozó, és a közösség halkan:

Áldott vagy, Örök Istenünk, Világ Ura, ki életben tartott, megőrzött ben­nünket, s engedte megérnünk ezt a mai napot!

Megszakítás