A BORI MUNKASZOLGÁLAT
A MEGÉRKEZÉS IDŐPONTJA ÉS KÖRÜLMÉNYEI

 

A TÖMEGGYILKOSSÁG ELŐZMÉNYE
A KATONAI ALAKULATOK
A KÖRNYEZET
CSERVENKA KÖZSÉG
A BUDAPESTI TELEFONHÍVÁS
A MAGYAR KATONAI KERET CSERVENKÁN

 

A TÉGLAGYÁR
A MEGÉRKEZÉST KÖVETŐ ELSŐ NAP A TÉGLAGYÁRBAN  (OKTÓBER 6.)
A MEGÉRKEZÉST KÖVETŐ MÁSODIK NAP (OKTÓBER 7.) 

 

A TÉGLAGYÁRBAN MARADT MUNKASZOLGÁLATOSOK HELYZETE
A MAGYAR ŐRSÉG ÉS A MUNKASZOLGÁLATOSOK KIRABLÁSA 
A TÖMEGGYILKOSSÁG IDEJÉN ŐRFELADATOKAT ELLÁTÓ KATONÁK

 

A TÖMEGGYILKOSSÁG KRONOLÓGIÁJA ÉS FELTÉTELEZETT OKAI 
A TÖMEGGYILKOSSÁG
A TÚLÉLÉS ESÉLYEI
A MEGÉRKEZÉST KÖVETŐ HARMADIK NAP (OKTÓBER 8.)

 

A GYALOGMENETEK CSERVENKA ÉS ZOMBOR KÖZÖTT

 

AZ ÁLDOZATOK SZÁMA
A GYALOGMENETEK ÁLDOZATAI
A TÉGLAGYÁRI TÖMEGGYILKOSSÁG ÁLDOZATAI

 

MELLÉKLET:   A CSERVENKAI TÖMEGGYILKOSSÁG KATONAI ÉS CIVIL HÁTTERE 
A VOLKSBUND, A KULTURBUND, A HEIMATSCHUTZ, A DEUTSCHE MANNSCHAFT ÉS A DEUTSCHE JUGEND
ILLEGÁLIS ÉS LEGÁLIS TOBORZÁSOK A WAFFEN-SS-BE.

 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
Archív fotók
A cservenkai téglagyár
A cservenkai exhumálás
Az exhumálás során előkerült tárgyak
Cservenka ma (2014)