Előszó

Biblia:

  Cáv hetiszakasz: Áldozatok a Szentélyben

A Talmudi oldal

  Bászár sönitálém min háájin: A felügyelet nélkül hagyott hús

Maimonidész:

  A Tóra alapjainak szabályai

  A Szentély építésének szabályai

  A Messiás szabályai

Kabbala – Zsidó misztika:

  Tánjá: A közepesek könyve: A világ célja, a messiási kor

  Rabbi Joszéf Jichák Schneerson:

1. fejezet: A világ nemesítésének célja

Zsidó filozófia:

  Milyen lesz a feltámadás kora?

  A lubavicsi rebbe:

  A megváltás.

  A Messiás szamara

  Messiás a hetiszakaszban

Megszakítás