2. gyertya: Csodálatos gyertyagyújtás

 

Rebbe Árele, ahogy hívei nevezték, vagyis Áháron Rot rabbi az akkoriban Magyarországhoz tartozó Ungváron született a XIX. század végén. Később Szatmárnémetiben alapította meg közösségét Somréj Emunim, a hit őrzői néven, majd Beregszászra, végül – még a második világháborút megelőző években – Jeruzsálem Meá Seárim nevű negyedébe költözött. Reb Árele a végtelen szerénység híve volt. Hitt abban, hogy a zsidóknak vissza kell térniük a hászidizmus gyökereihez, vagyis az örömteli istenszolgálathoz és a feltétel nélküli vallásos hithez. Róla szól a következő történet:

Reb Árele életének utolsó éveiben beteges volt, megterhelő volt huzamosabb ideig állnia, de sokszor még felkelnie is. Ez különösen nehéz volt a számára, hiszen egész életében hitt abban, hogy az Örökkévalót örömmel kell szolgálnunk, és ehhez hozzátartozott számára az imádkozás közben való tánc is. Amikor elérkezett hanuka ünnepe, közvetlen tanítványai felsegítették teljesen legyengült mesterüket, és két oldalról támogatták, hogy meg tudja gyújtani a hanukai menóra első lángjait, mielőtt visszaadja tiszta és nemes lelkét a Teremtőjének.

Ekkor azonban csoda történt. A rebbe elhaló, szinte nem is hallható hangon kezdett bele a hanukai gyertyagyújtás áldásaiba: Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ királya… A rebbe hangja minden egyes szónál erősebb és erősebb lett, az áldások végére pedig már hangosan zengett. A gyertyák meggyújtása és a hagyományos Máoz cur dal eléneklése után, a hászidok legnagyobb megdöbbenésére, a Árele rabbi táncba kezdett, és órákon át ropta. Amikor végre elfáradva leült, köré gyűltek legkedvesebb tanítványai, és azt kérdezték: „Rebbe, hogyan lehetséges, hogy korábban felállni sem tudott, és nem sokkal később képes volt órákon át táncolni?” A rebbe így válaszolt: „Amikor hanuka ünnepének csodájáról beszélünk, akkor nemcsak a mákábik győzelmének csodájáról, vagy az olaj csodájáról beszélünk. A csoda, több mint kétezer év múltán, bennünk is megtörténik, minden egyes hanukai gyertyagyújtásnál. Ez pedig nem más, mint hogy minden egyes zsidó lelkében és életében helyreállítjuk az istenszolgálat lángját, hogy örömmel és odaadással szolgálják az Örökkévaló Istent.”

A rebbe ezután erőre kapott, és élete hátralevő éveiben gyakran emlegette ezt a csodálatos hanukai gyertyagyújtást.

zsido.com

Megszakítás