Előző beszélgetésünk során annak a sajátosan rétegzett identitás-struktúrának szétszálazásába fogtunk bele, amely minden diaszpórában élő zsidó embernek sajátja. Ezen a nyomon haladunk tovább, mikor azt tárjuk fel, hogy nemzetállami kontextusban miként valósítható meg a zsidóság érvényes és hatékony képviselete. Egy biztos: e kontextus nem pusztán földrajzi, de ugyanennyire időbeli kérdés is, márpedig ennek belátása nélkül nem értelmezhetőek a képviselet lehetőségei, kívánalmai, de eredményei sem.