Kövesd a rabbit podcast 17 – A lét elviselhetetlen könnyűsége

A szabadság iránti vágyunk emberi mivoltunk tulajdonképpeni vezérmotívuma. Ha jobban belegondolunk, nincs is olyan tevékénységünk, célkitűzésünk, amely ne lehetne ebből a megfoghatatlan ösztönből származtatható. S talán éppen ez az oka annak, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szabadság valódi mibenlétének olykor valóban nehezen kifürkészhető feltételeiről.

A szabadság iránti vágyunk emberi mivoltunk tulajdonképpeni vezérmotívuma. Ha jobban belegondolunk, nincs is olyan tevékénységünk, célkitűzésünk, amely ne lehetne ebből a megfoghatatlan ösztönből származtatható. S talán éppen ez az oka annak, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szabadság valódi mibenlétének olykor valóban nehezen kifürkészhető feltételeiről.