Kezetekben tartjátok A zsidó ismeretek tára című anyagot. Célunk, hogy az érdekfeszítő háromnapos program alatt átvegyük az itt összegyűjtött anyag nagy részét.

Ez a hétvége, ahogy nevében is benne van abból a célból jött létre, hogy a lehetőségekhez mérten megismerkedjünk azzal a környékkel, és azzal a gondolkodásmóddal, amelynek termőföldjén kétszázötven évvel ezelőtt kicsirázott a magyar chaszidizmus. Bizonyára szinte mindannyian valamilyen szinten kötődünk ehhez a kultúrvilághoz, mindannyinknak vannak olyan felmenői, kik ezen a környéken laktak, mindnyájan büszkén gondolunk arra a világra és azokra az emberekre, akik valaha itt éltek, és szomorúan emlékezünk tragikus pusztulásukra. Ezzel a hétvégével azt szeretnénk elérni, hogy minden résztvevő számára kitisztuljanak azok a fogalmak és gondolatok melyeket a chaszidizmus vall, célunk hogy mindnyájan legalább belekóstoljunk ebbe a világba.

Ebbe a füzetbe olyan anyagokat gyűjtöttünk össze, melyek ízelítőt adnak a chászid filozófiából, életfelfogásból és gondolatvilágból. Az anyagok egy részét az eredeti héberben közöljük, más részeket magyarra fordítva. Teitelbaum Mózes, híres sátoraljaújhelyi főrabbinak a tanításaiból, a Jiszmách Mose című könyvéből, szemelvények Winkler Márton, Hegyalja-mádi főrabbi izgalmas responzumából, chászid történetek. Ahhoz, hogy beleéljük magunkat az eredeti chászid hangulatba nélkülözhetetlen a dallamok megismerése ezek közül talán a legismertebbek a „Szól a kakas már” és a „Sírnak rínak a bárányok” melyek ugyancsak megtalálhatók ebben a füzetben.

A hétvége egy fénypontja lesz vasárnap a zarándoklat, ami ugyancsak szerves része a chászid gondolkodásnak. Így tervünk eljutni Olaszliszkára, Sátoraljaújhelyre, Bodrogkeresztúrra és Mádra. A temetővel és a cádikok sírjaival kapcsolatos szokásokról ugyancsak szó esik ebben az anyagban.

Tokaj hegyvidékének zsidósága valamikor Magyarország egyik legvirágzóbb közössége volt, talmud-tudós rabbikkal, csodatevő rebbékkel és a mesékből ismert szellemi töltődéssel. Sajnos a holocaust és a múlt rendszer itt is igencsak kivette részét a szellemi és fizikai pusztításban az itt élő zsidóság nagy részben kihalt vagy külföldre költözött. A szellemiség azonban tengeren innen és túl tovább él és fejlődik. Ennek a hétvégének feltalálója és szponzora Berkovits Mordche (Tomi), aki maga is egy nagy tudású rabbi, annak a tokaji sojchetnek a fia, aki a háború után az itteni rabbi szerepét is betöltötte. 1956-ban mikor Berkovits Kálmán és családja sok más környékbeli zsidóval együtt New Yorkba költözött, Tokajban gyakorlatilag megállt a zsidó élet. Egy pár évvel ezelőtt reb Mordche azt a nemes célt vette a fejébe, hogy a félig elfeledt helyi zsidóság szellemét újraéleszti és megismerteti ezt a gyönyörű hangulatot és életvitelt minden magyar zsidóval. Ebből a célból jöttünk mi is itt össze.

Külön, köszönet illeti Orbán Ferencet, a program kigondolásáért és a sok ambícióért.

 

Hatékony, jó tanulást kívánunk!

Köves Slomó