Újév közeledtével igyekszünk minél inkább visszatérni a Tóra szent útjára, a lehetőségekhez mérten több micvát gyakorlunk, többet adományozunk. Fókuszba kerül a mindennapi viselkedésünk, hibáinkat megpróbáljuk kijavítani, ehhez pedig minden eszközt igénybe veszünk. A tsuvához, vagyis a „visszatéréshez” hozzásegíthet minket az élet legapróbb szegmense is, akár egy versike. Most, újév előtt néhány nappal olvassuk figyelemmel Somlyó Zoltán (1882–1937), a kiváló magyar-zsidó poéta egy 1920-as, Egyenlőségben közölt újévi versét:

Újévre

Ötezer év véres iszapja,

Suhogó korbács, gyilkos szablya:

Ez a mi utunk!

Ez a mi utunk!

A földig nőtt már ősz szakállunk,

de most nem futunk már, megállunk.

Többé nem futunk!

Többé nem futunk!

Mindig voltak a földön gazok,

de napfényt szomjaztak az igazok.

Adassék nékik!

Adassék nékik!

Napfény és szabadság: tettre hívók!

Tiszta kezekkel csak előre zsidók!

El messze, az égig!

Fel messze, az égig!

Posványba ne merüljön az emlékezés!

Nem baj, hogy sok a rút és a szép kevés!

A seb begyógyul.

A seb begyógyul.

Ne gondoljon bosszúra a kéz, meg az agy!

Zsidó, te a jóság voltál, az maradj!

És adj a jóból!

És adj a jóból!

Hisz oly könnyű adni és kapni oly nehéz!

Ne bándd, hogy lesújt-e még új kelevéz!

Csak sújtson!

Csak sújtson!

Elmúlott az év, jó újra az év.

A lélek a szent, meg a vér, nem a név:

Ez gyújtson!

Ez gyújtson!

Kinek Istene van, annak mindene van!

Az ajkán az igazság ragyogva fogan,

hogy derűt hintsen…

hogy derűt hintsen…

Látjátok-e fáklyánk? Ott lángol elől!

S halljátok a kürtszót a felhők felől!

Áldassák Isten!

Áldassék Isten!

Forrás: Somlyó Zoltán, „Ujévre!”, Egyenlőség, 1920. 39. évf. 37. szám, 13. old.
Megszakítás