Báruch dáján háEmet! 86 éves korában támuz 20-án elhunyt Ráv Pinchász Korf, haszid máspiá („mentor”), kinek kedves mosolya, fáradhatatlan energiája, a Tórától lángoló tüze évtizedeken keresztül táplálta és inspirálta bócherek ezreit.

Korf rabbi, akit mindenki szeretetteljesen csak, mint „Reb Pinje” emleget, 1935-ben született az akkori Szovjetunió területén Harkovban (Kharkiv, Ukrajna), Jehosua rabbi és Chájá Rivka rebecen gyeremekeként, akik az igaz emlékezetű hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn (1880–1950) hívei voltak. Gyermekkorában még ő is az egyik, Schneersohn rabbi által létrehozott, az elnyomó kommunista rezsim miatt illegalitásban működő jesivában tanult.

A második világháború idején a Korf családnak sikerült az üzbég Szamarkand városába jutniuk, mely a menekült zsidók központjának számított, elsősorban olyan zsidókénak, akik életük kockáztatásával is meg akarták tartani a zsidó vallás előírásait már akkor, amikor „csak” a szovjetek fenyegették mindennapjaikat.

A nácik bukásával, a vészkorszak után a Korf család úgy döntött, hogy nem tér vissza a Szovjetunióba, inkább hamis papírokkal Németországba mentek. Németországban Pokingba, egy átmeneti táborba kerültek, ahol Reb Pinje a táborban létrehozott Tomché Tmimim jesiva egyik első hallgatója lett. Onnét Franciaországba ment és Brunoyban lett a Tomché Tmimim bóchere, amikor az ottani jesivát a híres Nissan Nemanov (1904–1984) rabbi vezette.

A család végül 1952-ben az Egyesült Államokba emigrált és Brooklynban, a Crown Heights negyedben telepedtek le, ahol édesapját, Ráv Jehosua Korfot (1905–2007) a 770 Easten Parkway alatt található központi Chábád-lubavicsi jesivában máspiának neveztek ki. Reb Pinje itt találkozott először a Rebbével, Menáchem Mendel Schneersonnal (1902–1994), akinek szinte rögtön az elkötelezett híve lett. A fiatal bóchert lenyűgözte a Rebbe azon képessége, hogy még a legmélyebb haszid tanításokat is képes megértetni a zsidóság legkülönbözőbb tagjaival, kezdve az angolul beszélő egyetemistákkal, a jiddisül beszélő Tóra-tudósokig.

Miután a motréali Tomché Tmimimben rabbiképesítést, szimchát szerzett, megházasodott és Chájá feleségével Newarkba költözött, ahol az ottani Tomché Tmimimbe máspiának nevezték ki, mely később Morristownba költözött.

Korf rabbi ragyogása visszaszólította őt és családját New Yorkba és 1970-ben a Crown Heightsben található Oholé Torá jesiva máspiája lett, egyben pedig a környék spirituális életének központi alakjává vált, aki folyamatosan tanított és fáradhatatlanul vezette a Rebbe micvakampányaiban résztvevőket, miközben még a szovjet területekről érkező zsidóknak is segített a letelepedésben és beilleszkedésben.

Az elkövetkező évtizedekben, vagyis az elmúlt több mint fél évszázadban a bócherek és a közösség egyik fő inspirációs forrása lett, egy valóságos haszid példaképe a Tóra-tanulásnak és az imádkozásnak. Az elmúlt években az apjához hasonlóan a központi Chábád-lubavicsi jesiva máspiájának nevezték ki, mely kulcsfontosságú feladatot idős kora ellenére egészen tavaly tavaszig ellátta. Sajnos, egy évvel ezelőtt koronavírus fertőzte meg, melyből bár kigyógyult, a szövődményeiből nem tudott felépülni.

Ráv Pinchász Korf rabbi emlékét vallásos zsidók százezrei mellett őrizni fogja családja. Felesége, Rebecen Chájá Korf. Gyermekei: Batsheva Gruzman az izraeli Migdálból, Yosef Yitzchok Korf Brooklynból, Chani Marinovsky az izraei Kfár Dánielből, Rochel Landa Torontóból, Ráv Mendy Korf szintén Torontóból, Nechama Dina Nemirovsky Brooklynból, Ráv Leibel Korf Los Angeles-ből, Ráv Benche Korf Miami Beach-ről, Ráv Pesachya Korf Brooklynból, Ráv Berel Korf Manchesterből, továbbá számos unoka és dédunoka.

A rabbit szintén túlélte, s így áldott emlékének szószólója lesz két testvére, Ráv Avrohom Korf Miamiból és Batsheva Shemtov a michigani Oak Parkból. Testvérei közül Gedalia Korf (1931–2020) rabbi, az „Ezras Achim” alapítója tavaly niszán 5-én tért vissza a Teremtőjéhez.

Emlékéből fakadjon áldás!

Cseh Viktor

Források:

www.vinnews.com

www.collive.com

Megjelent: Gut Sábesz 23. évfolyam 43. szám – 2021. július 9.