Címke archívuma: Helyek

Jeruzsálem ostroma és felszabadulása

Ción ostroma 1. Oh Ariél, Ariél, város, melyben Dávid lakozott! Adjatok hozzá évet évhez, forogjanak az ünnepek. 2. Akkor szorongatom Ariélt és lesz jajgatás és jajdulás, és olyan lesz nekem mint Ariél. 3. És tábort ütök körben ellened és ostromollak fölállított haddal és fölvetek ellened sáncokat. 4. Lealacsonyítva a földből fogsz szólni és lealázva a… Tovább Jeruzsálem ostroma és felszabadulása

Bővebben »

A próféta tanácsa Jeruzsálemnek

Izráel bűnhődéséből üdv fakad 1. Ama napon megbünteti az Örökkévaló az ő kemény és nagy és erős kardjával a leviatánt, a futó kígyót és a leviátánt, a tekerődző kígyót és megöli a szörnyeteget, mely a tengerben van. 2. Azon napon énekeljetek bortermő szőlőről. 3. Én az Örökkévaló óvom őt, minden pillanatban öntözöm; hogy ne bántsák,… Tovább A próféta tanácsa Jeruzsálemnek

Bővebben »

Isten igazságosságának elismerése

Jeruzsálem üdvözli diadalmas fiait 1. Azon a napon éneklik azt a dalt Jehúda országában: Erős városunk van, a segítséget teszi fallá és bástyává. 2. Nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nemzet, a hűséget őrző. 3. A lelkület szilárd, megóvod a békét, a békét; mert benned bízik. 4. Bízzatok az Örökkévalóban mindétig, mert Jáh,… Tovább Isten igazságosságának elismerése

Bővebben »

A világítélet

Általános felfordulás 1. Íme az Örökkévaló megüresíti és pusztává teszi a földet, felforgatja a színét és szétszórja lakóit 2. És olyan lesz a nép mint a pap, a szolga mint az úr, a szolgáló mint az úrnője, a vevő mint az eladó, a kölcsönadó mint a kölcsönvevő, a hitelező mint akinek hitelez. 3. Megüresedve megüresedik… Tovább A világítélet

Bővebben »

Jeruzsálem könnyelműségének büntetése

Jeruzsálem könnyelműségének büntetése 1. Beszéd a Látomás völgyéről. Mi lelt vajon, hogy fölmentél mindenestől a háztetőkre? 2. Zajjal teli zúgó város, ujjongó város megöltjeid nem kardnak megöltjei és nem harcnak halottjai. 3. Vezéreid mind elszöktek egyetemben, íj nélkül fogattak el: mind, akik a tieid közül találtattak, elfogattak egyetemben: messzire menekültek. 4. Azért mondtam: Forduljatok el… Tovább Jeruzsálem könnyelműségének büntetése

Bővebben »

Asszíria fogságba viszi Egyiptomot

Asszíria fogságba viszi Egyiptomot 1. Amely évben Tartán Asdód alá ment, amikor küldte őt Szargón, Assúr királya és harcolt Asdód ellen és bevette azt – 2. abban az időben szólt az Örökkévaló Jesájáhú, Ámócz fia által, mondván: Menj és oldd le a zsákot derekadról és sarudat húzd le lábadról. És így cselekedett, járván meztelenül és… Tovább Asszíria fogságba viszi Egyiptomot

Bővebben »

Egyiptom sorsa

Egyiptom bűnhődése 1. Beszéd Egyiptomról. Íme az Örökkévaló gyors felhőre ül és bemegy Egyiptomba; meginognak Egyiptom bálványai előtte és Egyiptom szíve elcsügged a belsejében. 2. Felösztökélem Egyiptomot Egyiptom ellen, hogy harcoljanak kiki a testvérei és kiki a társa ellen, város város ellen, királyság királyság ellen. 3. Elfogyatkozik Egyiptom szelleme őbenne és tanácsát megrontom; és megkérdezik… Tovább Egyiptom sorsa

Bővebben »

Damaszkusz és Izráel pusztulása

  A szövetségesek szomorú sorsa 1. Beszéd Damaszkusról. Íme Damaszkust megszüntetik, hogy város ne legyen, és lesz omladékká, rommá. 2. Elhagyatvák Aróér városai; nyájakéi lesznek, hevernek és nincs ki fölijeszti. 3. Megszűnik Efraimból az erősség és a királyság; Damaszkuszból és Arám maradékától: olyanok lesznek mint Izrael fiainak dicsősége, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura. 4.… Tovább Damaszkusz és Izráel pusztulása

Bővebben »

Az Örökkévaló újra választja Izraelt

Izrael megváltása 1. Mert irgalmazni fog az Örökkévaló Jákobnak és újra választja Izraelt, s elhelyezi őket földjükön; csatlakozik hozzájuk a jövevény és hozzászegődnek Jákob házához. 2. Veszik népek őket és elviszik helyükre, és birtokába veszi azokat Izrael háza az Örökkévaló földjén szolgákul és szolgálókul; foglyul ejtik foglyulejtőiket és uralkodnak zsarnokaikon. 3. És lesz azon napon,… Tovább Az Örökkévaló újra választja Izraelt

Bővebben »

És tartott Jósijáhú Pészáchot

  1. És tartott Jósijáhú Jeruzsálemben pészachot az Örökkévalónak, s levágták a pészacháldozatot az első hónap tizennegyedikén. 2. És fölállította a papokat őrizetükre s megerősítette őket az Örökkévaló háza szolgálatára. 3. És meghagyta a levitáknak, akik értelmeztek egész Izraelnek, akik szentek voltak az Örökkévalónak: tegyétek a szent ládát a házba, melyet épített Salamon, Dávid fia, Izrael… Tovább És tartott Jósijáhú Pészáchot

Bővebben »

És feküdt Jechizkijáhú az ősei mellé

  1. E dolgok és igazság után eljött Szanchérib, Assúr királya, behatolt Jehúdába s táborozott az erősített városok ellen s azt mondta, hogy magának elfoglalja. 2. Midőn Jechizkijáhú látta, hogy eljött Szanchérib s arca a Jeruzsálem ellen való harcra irányul, 3. akkor tanácskozott nagyjaival s vitézeivel, hogy eltömik a források vizeit, amelyek a városon kívül voltak,… Tovább És feküdt Jechizkijáhú az ősei mellé

Bővebben »

Ácház tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben

  1. Húsz éves volt Ácház, midőn király lett s tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben; és nem tette azt, ami helyes az Örökkévaló szemeiben, mint atyja Dávid; 2. hanem járt Izrael királyai útjain; és öntött képeket is készített a Báaloknak. 3. S ő füstölögtetett Ben-Hinnóm völgyében s átvezette gyermekeit a tűzön, mint a nemzetek utálatai, amelyeket elűzött… Tovább Ácház tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben

Bővebben »

És tette Jóás azt, ami helyes

  1. Hét éves volt Jóás, midőn király lett s negyven évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve pedig Czibja Beér-Sébából. 2. És tette Jóás azt, ami helyes az Örökkévaló szemeiben, Jehójádá pap minden napjaiban. 3. És vett neki Jehójádá két feleséget; s nemzett fiakat s leányokat. 4. És történt azután, az volt Jóás szívében, hogy megújítja az… Tovább És tette Jóás azt, ami helyes

Bővebben »

És királlyá tették Achazjáhút

  1.  És királlyá tették helyette Jeruzsálem lakói Achazjáhút, legkisebbik fiát, mert mind az idősebbeket megölte az a csapat, amely az arabokkal a táborba jött; és király lett Achazjáhú, Jehórám Jehúda királyának fia. 2. Negyvenkét éves volt Achazjáhú, midőn király lett s egy évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve pedig Ataljáhú, Omri leánya. 3. Ő is… Tovább És királlyá tették Achazjáhút

Bővebben »

És maradt Jehósáfát Jeruzsálemben

  1. És visszatért Jehósáfát; Jehúda királya, a házába békében Jeruzsálembe. 2. És kiment elé Jéhú, Chanáni fia, a látó, és szólt Jehósáfát királyhoz: A gonosznak kellett-e segítened és az Örökkévaló gyűlölőit szereted? Emiatt van rajtad harag az Örökkévalótól! 3. Azonban jó dolgok találtattak nálad, mert kipusztítottad az asérákat az országból és irányítottad szívedet, hogy keresd… Tovább És maradt Jehósáfát Jeruzsálemben

Bővebben »

Felvonult Sisák Jeruzsálem ellen

  1. És volt amint megszilárdult Rechabeám királysága s amint megerősödött, elhagyta az Örökkévaló tanát, s egész Izrael vele együtt. 2. És volt Rechabeám király ötödik évében, felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenkedtek az Örökkévaló ellen, 3. ezerkétszáz hadi szekérrel és hatvanezer lovassal, s nem volt száma a népnek, amely vele jött Egyiptomból: lúbiak,… Tovább Felvonult Sisák Jeruzsálem ellen

Bővebben »

Megérkezett Rechabeám Jeruzsálembe

  1. Megérkezett Rechabeám Jeruzsálembe s egybegyűjtötte Jehúda házát és Benjámint, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy harcoljanak Izraellel, hogy visszaszerezzék a királyságot Rechabeámnak. 2. És lett az Örökkévaló igéje Semájáhúhoz, Isten emberéhez, mondván: 3. Szólj Rechabeámhoz, Salamon fiához, Jehúda királyához s egész Izraelhez Jehúdában s Benjáminban, mondván: 4. így szól az Örökkévaló: ne vonuljatok fel s ne… Tovább Megérkezett Rechabeám Jeruzsálembe

Bővebben »

Öröm volt Izraelben.

  1. És ezek azok, akik Dávidhoz jöttek Ciklágba, midőn még elzárva volt Sául, Kís fia elől; s ugyanők voltak a vitézek közt harcnak segítői; 2. íjjal fegyverzettek, jobb és bal kézzel köveket hajítók és nyilakat az íjon lövők, Sául testvérei közül Benjáminból. 3. Fejük Achíézer, és Jóás, a Gibeabeli Hassemáa fiai; meg Jeziél és Pélet,… Tovább Öröm volt Izraelben.

Bővebben »