Címke archívuma: cádik

Cádikok és szent sírok

Cádikok és szent sírok   Dovber rabbi, a második lubavicsi rebbe: Kuntrész háhistátchut: Öt ok és öt szint a cádikok sírlátogtására   Hogy miért szokás a cádikok sírjánál leborulni, ennek megértésében többféle réteg és út kínálkozik. Általánosságban ötféle okot sorolhatunk fel:   Emlékezés a hlálra – megtérés (a) A Sulchán áruchban (Orách chájim; Hilchot tisá… Tovább Cádikok és szent sírok

Bővebben »

Cádikok és szent sírok – Mit jelent rebbének lenni?

Cádikok és szent sírok Mit jelent rebbének lenni? A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi írása Sokan igyekeznek kiemelni, elemezni a Chábád Rebbéinek tulajdonságait, kiválóságát – különösen nemzedékünk vezetőjének, tiszteletre méltó apósomnak, a Rebbének – különféle szempontok szerint: ilyen az önfeláldozás, a gáoni képesség (zseniális intellektuális képességek), a cádik példaszerű jellemvonásai, az isteni kinyilatkoztatás megnyilvánulása,… Tovább Cádikok és szent sírok – Mit jelent rebbének lenni?

Bővebben »

A cicit és kard párbaja

Teitelbaum  Mózes rabbi halála után a chaszidiszmus alapjai Magyarországon nagyon megrendültek. Nem volt abban az időben az országban egy olyan cádik, aki képes lett volna Tóratudás és jámborság tekintetében az újhelyi cádik elköltözésével támadt űrt betölteni, a különböző pártokat egyesíteni s a széthúzó árnyalatokat egymással kibékíteni. Az újhelyi cádik fia, rabbi  Niszon Eliezer is, aki… Tovább A cicit és kard párbaja

Bővebben »

A rebbe, akit rablók segítettek Magyarországra

Az üldözött munkácsi pap az akkori erdélyi országos főrabbihoz, rabbi Panéth Ezékielhez fordult, aki iskolatársa s kebelbarátja volt, elpanaszolva neki, hogy a környékbeli chászidok nem hederítenek szavára, és bosszantják őt. Olyannyira elkeserítették a más rebbék után szaladó chászidok, s olyannyira lealázták őt, hogy végre is otthagyta Munkácsot, s elköltözött Dynówba, Galíciába. Voltak azonban jámbor tisztességes… Tovább A rebbe, akit rablók segítettek Magyarországra

Bővebben »

Kossuth legenda Újhelyen

Hogy milyen hatása volt Friesenhausen támadásának Magyarorzágon – nem tudjuk. De az kétségtelenül megállapítható, hogy magában Sátoraljaújhelyben, ahol a dájjon működött, támadó fellépése erős hatást váltott ki, amelynek következményei csak a rabbi Móse Teitelbaum elhalálozása után mutatkoztak meg a gyakorlatban. Mert utódjául unokáját: a később ugyancsak nagy hírnévre szert tett Rabbi Jekutiél Juda Teitelbaumot választották… Tovább Kossuth legenda Újhelyen

Bővebben »

Amulettek és ellenzők

Negyven évig tartott az „öreg kállói” cáddik uralkodása ezrek s ezrek lelkei fölött. Vannak akik csodálatosabbnál csodálatosabb történeteket tudnak mesélni e valóban kiváló erényekkel megáldott szent életű emberről. Könyveket lehetne megtölteni a reá vonatkozó legendákkal. Hetvenéves korában szólította az Úr magához 1821-ben (Ádár hó 7-én). Sírkőfeliratának a szövege pedig a következő: „Itt nyugszik urunk és… Tovább Amulettek és ellenzők

Bővebben »

Rabbi Baruch titka

A legenda azt meséli, hogy amikor a berdicsevi cádik Nagykárolyba érkezett, be akart menni a helyi rabbi dolgozószobájába, hogy megismerkedjék vele. De a rabbi nem akart szóba állni vele, még az arcába sem mert nézni, s amikor a vendég jövetelét jelentették neki, a rabbi az ablakon át az udvarra szökött, annyira félt szembenézni a cádikkal…… Tovább Rabbi Baruch titka

Bővebben »