A magyarországi chaszidizmus is mély gyökerekkel rendelkezik, akárcsak az orosz vagy lengyel elődei. Már a mozgalom első nemzedékének egyes tagjai is megfordultak a Kárpátok alatt. Az itt közölt anyag illusztris szerzője, Grünwald Lipót (Jekutiél Jehudá Grünwald, Máramarossziget, 1890–Columbus, Ohio, 1955) szemléltetően mutatja be a „magyar” chászid dinasztiák kialakulását és a körülöttük kavargó ellentéteket. Grünwald Lipót cikksorozata megjelent az Egyenlőségben, 1918. november 2., november 9., november 16., november 23., december 14., december 22., 1919. január 11., január 25. Újabb kiadásban az Egység 12–16., 19., 20., 24. számaiban, lett megszerkesztve.
 
 
Megszakítás