A dallamok világa

 

A chászid életvitelnek nagyon lényeges része, a dal világa. A chászid dallamok a lelket röppentik a magasba és így egyben az istenszolgálat szerves részei. A különbféle diaszpórákban kialakult chászid irányzatoknak megvannak a maguk különleges énekei. Az allábiakban két ismert magyar chászid népdalt közölünk. Mindkettőt a híres nagykállói rabbi költötte, és egyformán az Isten és zsidó nép közti kapcsolatot metaforizálják.

Szól a kakas már – a ma több, mint 80 éves kállói rebbe előadásában

Szól a kakas már
Szól a kakas már, majd megvirrad már
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár

Hej, de micsoda madár, de micsoda madár.
Sárga lába, zöld a szárnya, engem odavár
Sárga lába, zöld a szárnya, engem odavár

Várj madár, várj, de csak mindig várj
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már

De mikor lesz az már, de mikor lesz az már?
Jibone hámikdos veir Cijojn tömálé
(Ha a Szentély felépül, és Cion városa megtelik)
Akkor lesz az már.

De miért nincs az már, de miért nincs az már?
Mipné chátoénu golinu méárcénu
(Mert bűneink miatt, szétszórattunk földünkről)
Azért nincs az már.

Sírnakrínak a bárányok
Sírnakrínak a bárányok,
Panaszkodnak a juhásznak
Panaszkodnak a juhásznak

Sej, de mondja meg gazdájának,
Adjon szénát a juhának
Adjon szénát a juhának

De a gazda azt feleli,
Van a bokorban, majd kiszedi
Van a bokorban, majd kiszedi

De a juhász azt feleli,
Ha a nyáját így teleli
Jövő nyárra meg se feji
Jövő nyárra meg se leli

Van két hete, vagyis három
A számadómat ide várom
A számadómat ide várom

Sej, amott jön az szamár háton,
Talán az lesz akit várok
Talán az lesz akit várok

Jó napot, jó napot édes – kedves kisbojtárom,
A juhaimban van-e károm?
A juhaimban van-e károm?

Sej, míg én leszek Kend bojtárja,
Juhaiban nem lesz kára
Juhaiban nem lesz kára.

Megszakítás