Szakmai kirándulás az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Krízis Centrumban

 

A Transznacionális Együttműködések program keretében június 25-én Székesfehérvárra, az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Krízis Centrumba látogattunk, ahol az EGÉSZSÉGDOKK Alapítvány munkatársai osztották meg velünk tapasztalataikat. Az alapítvány integrált intézményként nem csupán egészségügyi, de szociális ellátó tevékenységet is végez a felnőtt, illetve a gyermek és ifjúsági korosztályban is. A református egyház kebeléből nőtt ki és a hívő lelkiség a mai napig jelen van az eszmeiségében.

Az intézményben a különböző szakemberek együttműködve, közösen keresnek megoldást a segítséget kérő szenvedélybetegek gondjaira. Előadóink többször is kiemelték, hogy az addiktológiai problémák kezelése holisztikus szemlélettel lehet a leghatékonyabb, ami nélkülözhetetlenné teszi mindannak az újragondolását, amit a függő személyről és magáról a függőségről eddig gondoltunk. A szenvedélybetegeket ugyanis szűkebb és tágabb környezetükkel együtt érdemes kezelni, így a terápia célcsoportja kiszélesedik.

A másik fontos jelenség, amire felhívták a figyelmünket, hogy az érintettség életkori határai kitolódtak, a függőség kialakulásának kezdete sokszor 12-13 éves korra tehető. Ez alapvető, rendszerszintű változásokat követel, a gyermek/ifjúsági és a felnőtt korú szenvedélybetegek kezelésének szétválasztását. Ezért is volt mérföldkő 2012-ben, amikor az országban elindult a gyermek- és ifjúsági addiktológiai ellátás.

Az érdeklődők – akik között tanárok, szociális munkások, alapítványi munkatársak és szeretetszolgálatok önkéntesei is jelen voltak – megdöbbenéssel vegyes kíváncsisággal hallgatták az szakemberek mellett a tapasztalati segítő által elmondottakat is. Ő a függő személy perspektíváját ismertette meg a jelenlévőkkel. Erre a disszonáns kognitív működésre utal a címben szereplő idézet: a tisztánlátást elhomályosító, paradox lelki állapotok útvesztőjében az ember tényleg önmaga vesztét okozhatja megfelelő segítség nélkül.

 

Leichter Lilla

projekt koordinátor