A magyarországi zsidó közösségek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség aggodalommal és mély együttérzéssel követik a Szentföldön napról-napra eszkalálódó eseményeket. Dávid király zsoltárainak szavait idézve fohásszal fordulunk az Örökkévalóhoz „Testvéreink és társaink kedvéért, szólunk: Békét kívánunk!”.

Következetes kitartást és ennél is több erőt kívánunk a Szentföldön élő testvéreinknek és a terroristák által élőpajzsként használt arab lakosságnak a megpróbáltatások elviseléséhez.

Közösségünk, a magyarországi zsidó közösség tagjait arra kérjük, hogy a zsidó hagyományok tanításának megfelelően mindannyian próbáljuk meg jócselekedetek gyarapításával és a felebaráti szeretet gyakorlásával, rokonaink és barátaink megerősítésével, szellemiekben segíteni a béke helyreállítását.

  “Én pedig adok békét az országban, …és kard nem vonul át országotokon.” – Mózes ezekkel a szavakkal áldotta meg a Szentföldet és Izrael fiait több, mint háromezer éve. Kívánjuk, hogy ez az idő mihamarabb jöjjön el.