A REBBE SZAVA

 

“Fejjel” a cipőbe…

    Ha az ember felismeri valódi küldetését ezen a földön, rájön, hogy minden tettét e célra kell, hogy fordítsa. Így még a mindennapi megélhetéshez nélkülözhetetlen kenyérkeresésben is csak eszközt lát egy magasabb szintű istenszolgálatra. Ez a tanulsága a következő történetnek is: Az ötödik lubavicsi rebbének volt egy chászidja, akinek cipőgyára volt. Amikor a rebbe észrevette, hogy az illető chászidot túlságosan is leköti az üzleti élet, a következő megjegyzést tette: “olyat, hogy valaki a lábát tegye a cipőjébe az természetes, de hogy valaki a fejét tuszkolja lábbelijébe…?”

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 34. szám – 2014. augusztus 13.