94 évvel ezelőtt, 1927 támuz hó 12-én szabadult ki a hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi a szovjet börtönből, ahova a Tóra és a zsidóság terjesztéséért zárták néhány héttel korábban. A legfőbb vád az volt ellene, hogy olyan iskolát tartott fenn, ahol tórát tanítottak a gyerekeknek. Ez ellenforradalmi tevékenységnek, és mint ilyen, főbenjáró bűnnek számított, és a rebbét halálra ítélték. Nemzetközi nyomásra az ítéletet három évnyi száműzetésre módosították.

Kosztroma városát jelölték ki tartózkodási helyéül, és támuz 12-én kellett jelentkeznie a helyi rendőrállomáson. Ekkor kapta a hírt szabadon bocsátásáról, melyre végül – bürokratikus bonyodalmak miatt – egy nappal később, támuz 13-án került sor. Ezért hívják ezt a két napot (ebben az évben július 4-5.) chág hágeulának, a megváltás ünnepének.

A Frierdiker Rebbe megmenekülése és kiszabadulása alkalmából összesen öt máámárt mondott. A máámár mély értelmű hászid értekezés, melyet a rebbe mond különleges alkalmakkor. Ezeket leírják, és a hászidok gyakran tanulmányozzák, illetve bizonyos alkalmakra fejből megtanulják. Ezt az öt beszédet a rebbe maga írta le később. Halála után a hetedik Rebbe, az áldott emlékű Menachem Mendel Schneersohn rabbi évről évre fárbrengennel, hászid összejövetellel emlékezett meg elődje és apósa megmeneküléséről. Ez alkalomból az előző rebbe máámárjainak egyikét alapul véve mondott beszédeket. Más, az emléknaphoz közel eső napokon tartott fárbrengenek alkalmával is mondott el ilyen tematikájú máámárt a Rebbe, így végül összesen 77 jud bét támuzi beszéd gyűlt össze a Rebbe haláláig.

A nyikolájevi sochet (metsző), Áron Charitonov nigunt, hászid dallamot is szerzett a rebbe szabadulásának alkalmából. Ez a jud bét támuz nigun nevet viseli, ám tudvalevő, hogy szerzője annyira hitt szeretett rebbéjének megmenekülésében, hogy még a szabadulásáról szóló hír megérkezése előtt megírta a nigunt. Ezt azóta minden, jud bét támuz alkalmából rendezett hászid összejövetelen eléneklik. A dallamot ide kattintva hallgathatják meg, ahogyan a Rebbe énekelte hászidjaival egy fárbrengenen.

 

zsido.com