100 haszid zsidónak 1050 zsidó unokája lesz. 100 reform zsidónak csak 21. A szekuláris zsidóknak még ennyi se.

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról a kutatásról, amely szerint 2050-re az észak-amerikai zsidó népesség mind létszámát, mind részarányát tekintve zsugorodni fog az országon belül. Utóbbi a 2010-es 1,8 százalékról a becslés szerint 2050-re 1,4 százalékra csökken majd. Erre a tendenciára már korábban figyelmeztettek kutatók.

Antony Gordon és Richard Horowitz 2005-ös elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a vegyesházasságok növekvő aránya, valamint a csökkenő gyermekvállalási hajlandóság miatt az amerikai zsidó közösség veszélybe került, egy mai zsidónak az Egyesült Államokban egyre kisebb esélye van arra, hogy zsidó unokája legyen.

A kutatók a 2000-ben, illetve 2001-ben az Egyesült Államokban zsidósága körében zajlott népszámlálási, közvélemény-kutatási adatok alapján becslést adtak arra vonatkozóan, hogy a különböző felekezetekhez tartozó zsidóknak hány zsidó leszármazottjuk lehet. Számításaikat a vegyes házasságok aránya, valamint a gyermekvállalási hajlandóság alapján végezték el. A kapott eredmények szerint kizárólag a haszid és az ortodox zsidók esetében beszélhetünk a közösség növekedéséről, a többi felekezet mérete nem fenntartható. Míg ugyanis az előbbiek esetében nagyon alacsony a vegyes házasságok aránya, ráadásul a gyermekvállalási hajlandóság is magas, a konzervatív, a reform és a szekuláris zsidók gyakran házasodnak nem zsidókkal és az átlagos gyermekszám is elmarad a kettőtől.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy ha az induló közösség létszámát száznak tekintjük, akkor két generációval később a haszid zsidók lélekszáma megtízszereződik, a centrista ortodoxoké pedig majdnem megháromszorozódik. Ezzel gyökeresen ellentétes trend figyelhető meg a másik három felekezetnél. A konzervatív zsidók csoportja megfeleződik, a reform zsidók száma pedig ötödére csökken. A szekuláris zsidók négy generáció alatt gyakorlatilag eltűnnek.

zsido_com_20150724_1

Az előrejelzés során kapott arányokat látva nem véletlen, hogy a kutatók így foglalták össze az eredményeket: „Volt idő, amikor minden zsidó biztosra vehette, hogy lesznek majd zsidó unokái, akikkel együtt töltheti el a széder estét, vagy a sábátot. Az adatok azonban azt jelzik, ez az elvárás már nem annyira megalapozott. Sőt, a kutatásaink szerint rövid időn belül az amerikai zsidó közösség visszafordíthatatlanul átalakul.”

A számokból az olvasható ki, hogy egyedül az ortodoxok és a haszidok tudják továbbvinni a zsidó tradíciót, inspirálni gyermekeiket, hogy fenntartsák és tovább örökítsék zsidóságukat. Nem csak a nem ortodoxok, de az egész amerikai zsidó közösség számára is figyelmeztető jel volt ez a kutatás, mert rávilágított arra, hogy az aktuális szemlélet nem garantálta a zsidóság túlélését. A Pew idei kutatása arra utal, hogy e tekintetben nem történt elegendő változás, az amerikai zsidóság továbbra is demográfiai lejtőn van.

Munkatársunktól (Antony Gordon and Richard Horowitz tanulmánya alapján)

 

Megszakítás