Az aranyból készült hanukai menórát a Kristallnacht során lopták el a nürnbergi nagyzsinagógából. Most – személyes bocsánatkérés kíséretében – visszajuttatták Eliezer Chitrik rabbinak, írja az collive.

A Kristályéjszakán, 1938 novemberében zsinagógák, zsidó otthonok és boltok ezreit dúlták fel, rabolták ki és semmisítették meg Németországban. A nürnbergi nagyzsinagógát egy csapat német fiatal rabolta ki. A rombolásra kész fiatalok közül az egyik egy aranyból készült menórát vett magához.

Néhány héttel ezelőtt látogató érkezett Eliezer Chitrik rabbihoz, aki Nürnbergben szolgál Chábád-küldöttként. Az illető a menórát több mint nyolc évtizeddel korábban eltulajdonító fiú unokaöccse volt, aki az értékes tárgyat egy levél kíséretében adta át:

„Ezt a menórát a nagybátyám az Önök égő zsinagógájából vitte el. Abban az időben tízéves volt és a lopásért veréssel bűnhödött az apja részéről. Az apa követelte, hogy a menórát adja vissza zsidó szomszédaiknak, ám a következő években a közösség tagjai elmenekültek, eltűntek és végül megsemmisült az egész közösség. Boldogan adom most vissza a menórát annak a népnek, melyet illet. Kérem, fogadja a megbékélés jeleként. Sok sikert kívánok Önnek és nürnbergi közösségének.”

Chitrik rabbi így kommentálta a történetet: „84 év elteltével visszakerült az ellopott tárgy. Szimbolikus esemény ez számomra, mivel ma, Nürnbergben éppen ez a küldetésünk: visszahozni a zsidóság fényét minden olyan ember számára, akitől ezt a fényt ellopták.”