A koronavírus sajnos még mindig köztünk van, s ezért sokan kényszerülnek a zsinagógájuktól és közösségüktől távol tölteni az év legszentebb napját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne jelentőségteljes ünnepet varázsolni a négy fal közé. Nyilván nem véletlen, hogy az Örökkévaló arra ítél sokunkat, hogy magányosan töltsük a szombatok szombatját, ezért búslakodás helyett igyekezzük kihozni a legtöbbet jom kipurból, a megváltozott körülmények ellenére is. Az alábbi  lista tanácsait követve otthonunkban is méltó módon megülhetjük az engesztelés napját.

1. Felkészülés

A legfontosabb, hogy alaposan felkészülve várja a nagy nap beköszöntét, hiszen jom kipurkor már nem lesz lehetősége felhívni a rabbit vagy valamelyik hozzáértő jó barátot, hogy kérdéseket tegyen fel. A jom kipur másik elnevezése a szombatok szombatja. Ezen a napon tehát éppen úgy tartózkodnunk kell a munkavégzéstől (s ebbe beletartozik a telefon vagy a számítógép használata is), mint bármelyik szombaton. Így ír erről Mózes 3. könyve (16:28-31):

„És legyen nektek örök törvényül: a hetedik hónapban, a hónap tizedikén sanyargassátok magatokat, semmi munkát se végezzetek … Mert ezen a napon szerez engesztelést értetek, hogy megtisztítson benneteket; minden vétkeitektől megtisztultok az Örökkévaló színe előtt. Szombatok szombatja legyen az nektek”.

Ebből látható, hogy a nap legfontosabb eleme a böjt (ezt jelenti a sanyargatás) és a munkavégzéstől való tartózkodás. Az apró részletekről azonban érdemes előre tájékozódni.

2. Lakoma

Az ünnep beköszönte előtt legalább annyira fontos egy kiadós lakomát tartani, mint azt követően 25 órán keresztül böjtölni. Ennek forrása, hogy a Tórában (3Mózes 23:32) így áll:

„Szombatok szombatja az nektek, sanyargassátok magatokat; a hónap kilencedikén este, estétől estig üljétek meg ünnepeteket”.

A mondat furcsasága, hogy ezúttal tisré hónap 9. napját jelöli meg, a tizedik helyett. A Talmud (Joma 81/a) ezt úgy magyarázza, hogy a böjtöt még 9-én, naplemente előtt el kell kezdeni, nem szabad megvárni, amíg teljesen beesteledik és egyértelműen beköszönt a 10. nap, azaz jom kipur. A Talmud azt is hozzáteszi:

„Aki eszik és iszik 9-én, arról azt tartja az Írás, hogy olyan, mint aki 9-én és 10-én is böjtölt”.

A böjtre való felkészülés tehát nem kevésbé fontos, mint maga a böjt. Szokás ilyenkor a szombati étkezésekhez hasonlóan gazdag lakomát tartani, bárhesszel, húsételekkel és desszerttel. Érdemes annyit készíteni, hogy másnap este legyen mivel megtörni a böjtöt.

3. Jókívánságok, áldások

Ne felejtsük el felhívni családtagjainkat és barátainkat az ünnep beköszönte előtt, különös tekintettel azokra, akik szintén karanténban töltik a szent napot. Kívánjunk nekik jó bepecsételést (gmár chátimá tová), hiszen az Örökkévaló jom kipurkor pecsételi le a ros hásánákor ránk kiszabott ítéletét. Ha gyermekeinktől is távol vagyunk, áldjuk meg őket a Tórában (4Mózes 6:24-26) szereplő papi áldással:

„Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged. Világíttassa az Örökkévaló neked az ő színét és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Örökkévaló az ő színét és adjon neked békét”. 

4. Ünnepi öltözék

Bár nem léphetünk ki otthonunkból, mégis ügyeljünk arra, hogy méltó ruhában fogadjuk az engesztelés napját, éppen úgy, mintha zsinagógába mennénk. Amellett, hogy ezzel megtiszteljük jom kipurt, magunknak is könnyebb lesz ünnepi hangulatba kerülni, ha a legszebb ruhánkat öltjük magunkra. A bár micva kor felett a fiúk és férfiak ezen a napon este is magukra öltik a táleszt, nemcsak reggel, a házas férfiak pedig kitlit, hosszú, fehér halotti ruhát is vesznek, hogy ezzel a angyalok tisztaságára emlékeztessenek, illetve az élet múlandóságára hívják fel a figyelmet. Egy fontos szabályról azonban ne feledkezzünk meg: jom kipurkor nem viselünk bőrcipőt.

13+1 tény jom kipurról

Amit minden zsidónak tudnia kell. Az ünnepi fények: Bár jom kipurkor böjtölünk, mégis fehér abrosszal terítjük le az asztalt és gyertyát gyújtunk. Ezt követően két áldást mondunk: az egyiket a fellobbanó fényekre, a másikat pedig azért, mert megérhettük ezt a napot. A gyermekek megáldása: Mielőtt elindulunk a zsinagógába, az apa megáldja gyermekeit a Tórából vett … Olvass tovább

5. Nyissa ki a zsidó naptárt

A luáchban megtaláljuk, hogy mikor köszönt be az ünnep, azaz meddig ehetünk és ihatunk és mikor ér véget, tehát mikor törhetjük meg a böjtöt. Mivel egyedül imádkozunk, nézzük meg, hogy reggel meddig lehet elmondani a Smá Jiszráelt és a reggeli, illetve délutáni főimát. Ebben az évben Budapesten a következő időpontokra ügyeljünk:

  • Az ünnep beköszönte: szeptember 15. 18:38
  • Az ünnep vége: szeptember 16. 19:40
  • A Smá legkésőbbi időpontja: 9:27
  • A reggeli főima legkésőbbi időpontja: 10:31
  • A délutáni főima legkésőbbi időpontja: 18:54

6. Gyertyagyújtás

Mint minden szombatot és nagyünnepen, a jom kipurt is gyertyagyújtással köszöntjük, ahogy fentebb láttuk, szerda este 18:38-kor. (Ha ez az időpont elmúlt, még naplementéig, 18:53-ig pótolhatjuk, ezt követően azonban tilos tüzet gyújtani.) Ez a micva alapvetően a ház asszonyát illeti, azonban az egyedül ünneplő ember, legyen nő vagy férfi, szintén köteles fellobbantani az ünnepi lángokat. A gyertyagyújtás után két áldás hangzik el: az elsővel megszenteljük a szombatok szombatját, a másodikkal megköszönjük, hogy megérhettük ezt a napot.

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום הכפורים..

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

Fonetikusan így hangzik:

Báruch át Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemicvotáv, vecivánu lehádlik nér sel jom hákipurim.

Báruch át Ádonáj Elohénu melech háolám, sehechejánu vekijmánu vehigijánu lázmán háze.

Az ünnepi gyertyák mellett szokás egy 26 órán át égő gyertyát is meggyújtani. E lángnak még hasznát vesszük – erről a 10. pontban lesz szó.

7. Ünnepi imakönyv

Gondoskodjunk magyar fordítással ellátott jom kipuri máchzorról, azaz imakönyvről. Amíg hétköznapokon három, szombatokon és nagyünnepeken négy, addig jom kipurkor öt alkalommal mondjuk el a főimát, továbbá többször megvalljuk bűneiket és engesztelésért könyörgünk mind magunk, mind az egész zsidó nép számára. Van tehát mivel eltölteni az időt és érdemes is, mert az imák szövege által egyedül is átérezhetjük a nap hangulatát és jelentőségét. Érdemes végigolvasni a főpapi szolgálatot ecsetelő fejezeteket is, melyek az egykori jeruzsálemi szentélyben lezajlott jom kipuri szertartásokat mutatják be. Ne hagyjuk ki a zsinagógákban felolvasott tórai és prófétai szakaszokat sem.

Jom kipuri szokások a világ minden tájáról

Közismert, hogy ezen a napon a Tóra előírásai szerint sanyargatjuk a testünket: tilos az evés, az ivás, a mosakodás, az illatszerek használata, a bőrcipő viselése és a házasélet. Ezeken kívül azonban, ahogyan minden más ünnepen is, számos helyi hagyományról, illetve szélesebb körben elterjedt, de a nagyközönség számára kevésbé ismert gyakorlatról tudunk. Ezek közül mutatunk most … Olvass tovább

8. A gyerekek

Ha gyermekeinkkel együtt töltjük a napot a négy fal közé zárva, gondoskodjunk számukra megfelelő elfoglaltságokról, melyek egyszerre érdekesek és állnak összhangban az ünnepi előírásokkal. A kisgyermekek természetesen egyáltalán nem böjtölnek, a nagyobbakat azonban már biztathatjuk arra, hogy néhány órán át próbálják megállni az evést és az ivást.

A 12 évnél idősebb lányok és a 13 évnél idősebb fiúk számára azonban már kötelező a böjt.

9. Mázkir

Azok számára, akik már elvesztették valamely közeli hozzátartozójukat, jom kipur egyik legfontosabb és legmegrázóbb pillanata a mázkir, más néven jizkor ima, mellyel az eltávozottakra emlékezünk. Ezt az imát elmondhatjuk egyedül is, a szövege megtalálható a máchzorban. Sok zsinagógában kádis imával zárják a mázkirt – ez elmarad, ha nem közöségben imádkozunk, mert kádist csak minjenben, azaz legalább tíz zsidó férfi jelenlétében lehet mondani.

10. Hávdálá

Mint minden szombattól és nagyünneptől, úgy jom kipurtól is hávdálával, a szentet a hétköznapitól elválasztó szertartással veszünk búcsút. Ehhez egy pohárnyi kóser borra (vagy más, nemes italra), egy több kanócból font gyertyára, némi illatos fűszerre és egy imakönyvre lesz szükségünk. A hávdálát csak az ünnep kimenetele után (csütörtök, 19:40) kezdhetjük el. A gyertyát az ünnep beköszöntekor meggyújtott, sokáig égő gyertya lángjával gyújtsuk meg. A hávdálá befejezése után hozzáláthatunk a böjt alapos megtöréséhez.

10+1. Holdszentelés

A legtöbb közösségben az a szokás, hogy tisré hónap újholdját jom kipur kimenetelekor szentelik meg, hogy egy fontos micvával búcsúzzanak a szent naptól. A kidus leváná szövege zsoltárokat, áldásokat, bibliai és talmudi idézeteket tartalmaz. A minden hónapban újra meg újra feltűnő holdsarló az Örökkévaló állandó gondoskodásába vetett bizalmunkat fejezi ki. A kidus levánát a szabad ég alatt mondjuk el, amikor a Hold tisztán látható a sötét égbolton. A Talmud így ír erről (Szánhedrin 42/a):

„Aki megáldja az új hónapot a maga idejében, az olyan, mint aki az isteni jelenlétet köszönti”.

Nem is tehetnénk ennél dicséretreméltóbb dolgot, miután bűneinktől megszabadulva, tisztán hagyjuk magunk mögött az engesztelés napját.

Címlapfotó: Mikhail Nilov/PexelsPhoto