A pécsi neológ rabbi is egyetért az ortodox rabbinátussal

A Budapesti Ortodox Rabbinátus nyilatkozatot tett közzé a Kozma utcai zsidó temetőben történt vallási szabálysértések kapcsán.

„A temetkezés a zsidó vallásban, a világvallások mindegyikével egyezve, az egyik legkényesebb szakrális tevékenység. Hasonlóan az esküvőhöz, vagy a felnőtté avatás szertartásaihoz, a zsidó vallás szabályai szerint a szakrális közösségbe való tartozás előfeltétele a részvételnek, ez esetben a zsidó temetkezés által történő végső nyugalomra helyezésnek. Ugyanúgy, ahogy például a katolikus vallás szabályai szerint katolikusok léphetnek a katolikus házasság intézményébe, vagy vehetik magukra az áldozás, bérmálkozás szentségeit , a judaizmus alapvetései szerint a hasonló zsidó szakrális aktusokból kizárólag zsidó vallásúak részesülhetnek. Ezeket hívjuk egy vallási közösség szabályainak. Azt az eljárást, amely ezeknek a szabályoknak nem felel meg, az adott vallás tanításaival ellentétesnek szokás tételezni. Így igaz ez a zsidó temetkezés és a zsidó temetők esetében is, és ezt semmilyen anyagi érdek nem írhatja felül.

Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy a zsidó jog kifejezetten kötelezi a zsidó közösség tagjait a nem-zsidó vallásúak eltemetésére és a végtisztesség magadására, ugyan szakrális vallási keretek nélkül. Ez a kötelesség mindenkire vonatkozik. „Nem-zsidó halottakat a zsidó halottakhoz hasonlóan kötelességünk eltemetni…” írja a Talmud.” – jegyzi a Rabbinátus a közleményében.

 

A közlemény előzményét az adja, hogy – sajnos az utóbbi években nem először – ismét botrány kezd kialakulni a Kozma utcai zsidó temető kezelésével kapcsolatban. Az utóbbi napokban belföldről és külföldről többen is aggódva keresték meg a Budapesti Ortodox Rabbinátust annak kapcsán, hogy állítólag a Mazsihisz világi vezetésének kezdeményezésére – anyagi érdekekre való hivatkozással –hivatalosan is felrúgták a zsidó vallás temetkezéssel kapcsolatos szabályait. Az ügy nagy port kavart az USA-ban és Izraelben, különös tekintettel arra, hogy a Kozma utcai temetőben nyugvó sok tízezer halott leszármazottai aggodalommal figyeltek fel a végtisztesség durva megsértésére.

 

A külföldi híradásokat a kuruc.info neonáci hírportál elferdítve, szándékosan félrefordítva idézte, majd erre hivatkozva a neológia egyik vallási képviselője a Facebook közösségi portálon személyeskedő sértődött hangvételű, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett közzé azzal egyrészt kapcsolatban, hogy igaz-e a fent említett szóbeszéd, másrészt hogy a neológ vallási vezetők engedélyezik-e a zsidó temetkezést nem-zsidó vallásúak részére.

Időközben szerkesztőségünk rátalált egy pár évvel ezelőtti beszámolóra, amelyből kiderül, az ortodox rabbinátus iránymutatásával egyezően a pécsi neológ rabbi is a háláchának megfelelő módon járt el.

kep51

 

zsido-temetes

 

 

Megszakítás