ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

AZ IZRALEI RABBIK ELUTASÍTJÁK A BETÉRÉSI KOMPROMISSZUMOT AZ ORTODOK ÉS A REFORMISTÁK KÖZÖTT

EGYIPTOMI SÁBESZGÓJOK ÉS A “FŐNICIA” ÜVEGGYÁR

VÁLÓLEVÉL – AZ INTERNETEN…

 

Az izraeli rabbik elutasítják a betérési kompromisszumot az ortodoxok és a reformisták között

    Izraelben, ahol évtizedek óta kemény vita folyik a zsidóságba való betérés mikéntjéről – az un. Neemán bizottság benyújtotta kompromisszumos javaslatát. Eszerint maga a betérés továbbra is szigorúan a Háláchá szerint, az ortodox országos főrabbinátus (Rábánut Hárásit) égisze alatt történik, de az előkészítés, vagyis az oktatás, egy közös tanintézet által történne, amiben a reform és az un. “konzervatív” zsidók képviselői is részt vennének.

    Most az izraeli nagy rabbik, az un. Tóra Nagyjainak Tanácsa, valamint a két volt országos főrabbi, Shapira és Élijáhu, valamint Ovádjá Joszéf, volt országos főrabbi közleményben fejtették ki, hogy ellenzik a javasolt kompromisszumot, mert abban elismerés rejlik a reform zsidók számára, akik pedig “tönkreteszik Izrael Házát”, mivel vegyes házasságokat celebrálnak és összeadnak homoszexuális illetve leszbikus egynemű párokat is, amit a zsidóság gyalázatos undorító dolognak (toévá) tart.

    A Neemán bizottság élén a makói származású, magyarul jól beszélő Jáákov Neemán (Neuman) ügyvéd, pénzügyminiszter áll.

Egyiptomi sábeszgójok és a “Főnicia” üveggyár

    Először is a tények: az izraeli Jeruchám délvidéki kisvárosban működik a Főnicia nevű üveggyár, amely az egész országot ellátja kis és nagyobb üvegekkel, amelyekben élelmiszert és italokat tartanak sörtől kezdve lekvárig, csecsemőpéptől (“Gerber”) paradicsompüréig. A városka lakósságának jelentős része – több száz dolgozó – a Főnicia gyárban keresi kenyerét. Jeruchámban a munkanélküliség elérte a 13%-ot és egyre növekszik.

    Mitől lesz ez egy hír a vallásrovatban? Attól, hogy most a gyárat a bezárás fenyegeti, ami egyből megemeli a munkanélküliek arányszámát a 20% fölé. A gyárat pedig azért zárnák be, mivel az üveggyártáshoz szükséges kohók szombaton is működnek, amiből kifolyólag több neves izraeli rabbi bojkottot hirdet a gyár által előállított üvegekben, palackokban és tégelyekben tárolt élelmiszerek, dzsemek, befőttek stb. vásárlása ellen.

    A dolog szerves része az Izraelben dúló vallásháborúnak, ami váltakozó szerencsével, de egyre folyik és erősbödik a szekuláris és a vallásos tábor között. A vallásosoknak sok gyerekük van, nagy vásárlóerőt képviselnek és ha a rabbik bojkottálnak valakit azért, mert szombatot szeg, vagy nem tartja be a kóserság rituális törvényeit – az megnézheti magát. Egyébként Izraelben a szombat hivatalos munkaszüneti nap, de vannak kivételek, akiket a törvény mentesít. A rabbik viszont a vallási törvényeket – a Háláchát – képviselik, és az nem ismer kivételt – ha nem életmentésről van szó. Márpedig üveggyártás nem kimondottan életmentés (pikuách nefes).

    A munkaügyi miniszter, Eli Jisáj, aki a kormányban az egyik vallásos pártot képviseli, fatális következményektől tart – ha a Főnicia bezárni kényszerül, annak következtében, hogy a kohót szombaton munkaszünetre kényszerítené a bojkott. A minisztérium most a technikai lehetőségeket vizsgálja: lehetséges-e a gyárat hatnapos műszakban üzemeltetni – a szombat megtartásával? Ha kiderül, hogy ez nem megy, azt fontolgatják, hogy szombatonként egyiptomi vendégmunkások dolgozzanak a kohónál, vagyis ők töltsék be az un. – “sábeszgój” szerepét. Nem zsidók foglalkoztatását szombatonként – zsidók helyett, akiknek az tilos – nem ideális megoldás, de a Háláchá megengedi bizonyos feltételek mellett és az évszázadok folyamán több helyen ez hidalta át a Háláchá és az élet követelményei között felmerülő problémákat.

    Az izraeli baloldal – amely eddig is a “vallási kényszer” ellen hadakozott, – most ellen-bojkottal fenyeget . Problémájuk csak az, hogy rabbijaik nem lévén, híveik nem nagyon hallgatnak rájuk…

Válólevél – az Interneten…

    Ha a házasságok nem az égben köttetnek – a válások pláne nem. Izraelben a válás, ami egy kizárólagos vallási procedúra, mivel polgári házasság vagy válás nem létezik – egy huzamos dolog, még akkor is ha a felek megegyezéssel válnak el “ágytól-asztaltól”. Az országos főrabbinátus most országos reorganizációt hirdetett meg és ennek keretében közhírré tették, hogy ezen túl válási aktát lehet nyitni az Interneten is.

    Az egyik újság – nagy örömében – a hírt úgy kolportálta, hogy a forradalmi újítás abból áll, hogy az Interneten lehet váló levelet (get) kapni, de a rabbinikus bíróságok országos főtitkára, Élijáhu Ben-Dehán rabbi lehűtötte a kedélyeket. A gethez továbbra is az előírt procedúra és három (!) rabbinikus bíró jelenléte szükséges. Viszont aktát nyitni lehet az Interneten is. Nincs kizárva – mondotta –, hogy ez valamivel lerövidíti a procedúrát.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 18. szám – 2014. augusztus 6.