ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Románia elkótyavetyéli a zsidó lakásokat

“A temető nem régiség”

A Szochnut tanítókat küld Hong Kongba

Kiterjesztik az “egynemű” autóbuszokat Bné Brákban

Nem fenyegeti veszély a kóser vágást Angliában

Berlin: új elnök

Izrael: mezuza minden iskolai ajtóra

A főrabbi és az amerikai néger muzulmán kosárlabdázó…

Románia elkótyavetyéli a zsidó lakásokat

“Románia eladja azokat a zsidó tulajdonban lévő lakásokat, amelyeket saját kötelezettségvállalása szerint vissza kellene juttatnia jogos tulajdonosaiknak. A helyi lakosok potom áron jutnak a lakásokhoz, így azok immár papíron sem maradnak zsidó tulajdonban.” Ezzel vádolta a román kormányt Naftali Lavi, a zsidó vagyonokat visszakövetelő nemzetközi szervezet alelnöke. A románok megszegik az egyezményt – mondta Lavi. Példaként említett egy több tízezer dollárt érő lakást, melyet 3000 dollárért adtak el. A szervezet köreiben elhangzott már az is, hogy a román kormány kihasználja helyi zsidók közreműködését céljai elérésére.

“A temető nem régiség”

“A sírokhoz nem szabad úgy viszonyulni mintha régiségek lennének. A zsidó sírokkal a hagyományoknak megfelelően kell bánni és nem szabad azokat archeológiai ásatásokkal meggyalázni”. Ezt az álláspontot fejtette ki Karelitz rabbi, az egyik bné-bráki ortodox Bét Din feje az oktatásügyi államtitkárral folytatott megbeszélése során.

Izraelben ez ügyben sok vita folyik, és ezek a viták nemegyszer dühödt tüntetésekké fajulnak. Most megpróbálják egyszer s mindenkorra rendezni e problémát.

A Szochnut tanítókat küld Hong Kongba

A Szochnut, első ízben fennállása óta, a nyáron tanító-házaspárt küld Hong Kongba, hogy ott a Kármel nevű zsidó iskolában tanítsanak. A házaspár, az efráti Dov és Rut Locker különleges kiképzést kapnak és azután indulnak új lakóhelyükre, amely – most már – a kommunista Kínához tartozik. A házaspárt a Szochnut Diaszpórai nevelő és oktató osztályának Vallási részlege küldi Hong-Kongba. Ennek az osztálynak 15 tanító-küldöttje működik világszerte.

Kiterjesztik az “egynemű” autóbuszokat Bné Brákban

Eddig csak egyetlen vonalon közlekedtek – kísérletképpen – mechicés autóbuszok a bné-bráki vallásos utazóközönség igényeinek kielégítésére. Most a sikeres kísérletet kiterjesztik.

Az “egynemű” autóbuszok nem azt jelentik, hogy nők és férfiak számára külön autóbuszok járják a vallásos város utcáit, hanem azt, hogy külön padsorokban ülnek a férfiak és a nők. Erre már Amerikában is van példa a New York állambeli Monsey város ortodox zsidó negyedében. Most ezt a példát követik Bné Brákban.

Abba viszont, hogy a nők és férfiak külön szálljanak fel és le a buszról – az egyik nem az első míg a másik a hátsó ajtón – a közlekedési vállalat, a DÁN, nem egyezett bele. Ez már törvényellenes lenne – mondták.

Nem fenyegeti veszély a kóser vágást Angliában

Az új brit parlament összetétele biztosítja hogy nem leselkedik veszély a kóser vágásra – mondják angol zsidó körök, akik ezt nem kis megelégedéssel állapították meg. Egy felmérés szerint az új konzervatív képviselők 90 %-a és a Munkáspárti képviselők 70 %-a elkötelezte magát a kóser vágás támogatása mellett. Európában a mai napig vannak országok – mint például Svájc – amelyek úgymond “humánus” szempontokból tiltják a kóser vágást.

Berlin: új elnök

A berlini zsidó közösség új elnökéül, első alkalommal, a háború után született generáció egyik tagját választották meg. A 46 éves Andreas Nachama fogja vezetni a mai Németország legnagyobb zsidó közösségét.

Izrael: mezuza minden iskolai ajtóra

Az izraeli közoktatásügyi minisztérium körlevélben utasította az ország minden nevelő intézetének, iskolájának, óvodájának igazgatóját – tegyenek mezuzát minden ajtóra. A mezuza a zsidó nép egységét szimbolizálja, minden zsidót összeköt – szól a felhívás.

Az izraeli vallásos iskolákban természetesen eddig is volt mezuza minden ajtón. Most remélhetőleg valamennyi iskolában lesz.

A főrabbi és az amerikai néger muzulmán kosárlabdázó…

Jiszráél Lau, Izrael országos (áskenáz) főrabbija nemrég találkozott az amerikai Karim Abdul Dzsáber kosárlabda bajnokkal, aki néger, muzulmán, és arról nevezetes hogy édesapja – amerikai katonaként – részt vett a buchenwaldi koncentrációs tábor felszabadításában, ahol a hat éves Lau rabbit fogva tartották.

A főrabbi szívélyesen elbeszélgetett a sportolóval és megkérte vesse latba nemzetközi kapcsolatait, Ron Arad, az évekkel ezelőtt eltűnt izraeli pilóta kiszabadítására. A rabbi díszes faliórát ajándékozott Karim Abdulnak, amire héber betűkkel a talmudi mondást vésték: “van aki egy röpke óra alatt szerez magának érdemeket” (Talmud, Ávodá Zárá 10b.).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 44. szám – 2014. július 31.