Zsidó világhíradó

Hányan vagyunk?

A világon ma mintegy tizenhárommillió zsidó él. Ebből 4 175 000 Izraelben, 5 535 000 az Egyesült Államokban, körülbelül 1 000 000 a volt Szovjetunióban, és 2 090 000 a világ többi részén. Magyarországon a legújabb felmérések szerint 100 000 körül van a zsidók száma.

A fenti adatok egyrészt hivatalos statisztikákon, másrészt nagyon óvatos becslésen alapulnak. A zsidóság létproblémáival foglalkozó emberek szerint — ilyenek a Szochnut vagy a lubavicsi rebbe kiküldöttjei — a valós szám ennél sokkal nagyobb. Ma még igen sok zsidó letagadja, titkolja zsidó voltát, nemegyszer saját maga előtt is, félelemből vagy az asszimilációból eredő kényelmi okokból. A szakértők becslése szerint például a volt Szovjetunió területén még ma, a nagy álijá idején is — a hivatalos egymillióval ellentétben — több mint hárommillió zsidó él, nagy részük vegyes házasságban.

Izrael lakossága

 Izrael Állam lakossága az idei Függetlenségi Napon 5 090 000 fő volt. Ebből 4 175 000 a zsidó, 700 000 muzulmán arab, 130 000 keresztény és 85 000 drúz. 1991-ben 153 000 új bevándorló — olé — érkezett Izraelbe, többségük a volt Szovjetunióból és Etiópiából. Magyarországról 290-en álijáztak.

Zsidó szavazat Angliában

 A nemrég lezajlott angliai választások során kiderült, hogy az Egyesült Királyság pártjai nagy jelentőséget tulajdonítanak az úgynevezett zsidó szavazatnak. Angliában ma körülbelül félmillió zsidó él. A zsidó települések és zsidó negyedek a szavazatvadász pártaktivisták kedvelt terepévé váltak. A különböző pártok egymást igyekeztek túllicitálni: többek között ígéretet tettek, hogy továbbra is biztosítják a kóser vágás jogát. A Jewish Chronicle közölte a zsidó képviselőjelöltek névsorát: kiderült, hogy több tucatnyian vannak, és szép számmal szerepelnek minden pártban. Sokat közülük meg is választottak.

“Szent” Izabella…<#B”>*Az Egység olvasói már többször találkoztak ezzel a héber betűszóval. A zcl a “zécher cádik livráchá” — “Áldassék az igaz emlékezete” — szólás rövidítése, amellyel halottaink iránti kegyeletünket szokás kifejezni.

 

Kóser élelmiszer Oroszországban

 

Az amerikai Dan Yoel Liwy rabbi az utóbbi évben ideje nagy részét a volt Szovjetunió helyén alakult államokban tölti, hogy beindítsa a kóser élelmiszer-termelést. A New York-iAlgmájner Zsurnál című, jiddis nyelvű lap munkatársa hosszú interjút készített a lubavicsi chászid Liwy rabbival, aki elmondotta, hogyan sikerült meggyőznie a hatóságokat a kóserság fontosságáról, hogyan talált megfelelő másgiáchokat — kósersági felügyelőket — és gyárakat, amelyekben hajlandók áttérni a kóser termelésre. A Szovjetunióban, ahol az ateizmus volt a hivatalos ideológia, hetvenöt éve nem létezett kóser élelmiszergyártás, és az amúgy is kevés rabbi többnyire inkognitóban működött.

 

Gyújtóbombát dobtak

április elején egy éjszaka a lubavicsi chászid mozgalom egyik zsinagógájára Moszkvában. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár esett. A merényletet megelőző héten horogkereeszteket és más sértő feliratokat mázoltak a zsinagóga falára. A lubavicsi chászidok moszkvai főrabbija, rabbi Berl Lazar, aki két éve érkezett Amerikából Moszkvába, kijelentette: “Nem ijedünk meg a fenyegetőzéstől. Az itteni zsidósággal együtt továbbra is folytatjuk a hitéletet: nem azért jöttem Moszkvába, hogy hagyjam magam dobálózással elkergetni…” 

Lengyel zsidók

 Lengyelországban mindössze ötezer zsidó él: idősek, betegek. Most tervezik, hogy Izraelbe telepítik őket, mert az antiszemitizmus életüket fenyegeti. Egy neves amerikai rabbi szorgalmazza szervezett evakuálásukat, aki nemrég Lengyelországban járt. Úgy véli, a lengyel zsidók nem lennének képesek egyénileg álijázni. Az akció neve Remá hadművelet lenne, a nagy krakkói rabbi, Moses Isserles emlékére.
 
Sokan kérdik

féltő aggodalommal: hogy van a rebbe? Mi történt vele, milyen betegség az, ami világszerte gondot okoz híveinek, és több hónapja nem került le a világsajtó hasábjairól?

A lubavicsi rebbe, rabbi Menachem M. Schneerson, körülbelül két héttel Purim előtt enyhe lefolyású agyvérzést kapott. Ez akkor történt, amikor szokásához híven látogatást tett apósa, rabbi Joseph J. Schneerson, az előző lubavicsi rebbe sírjánál, hogy ott imádkozzék. A rebbét a chábád mozgalom New York-i központjába szállították, miután nem volt hajlandó kórházba menni. Több világhírű szakértő kezeli, és azóta állapota jelentősen javult. Mára többé-kevésbé visszanyerte beszédképességét, és jobb lábát mozgatni tudja. A rebbe, a krízisen túljutván, titkárai útján rendszeresen válaszol a hívek kérdéseire.

A hívek világszerte naponta zsoltárokat mondanak, a templomokban Mi sebéráchot imádkoznak a rebbe mielőbbi felépüléséért. Az orvosok szerint a gyógyulás a lehető leggyorsabban folyik, s a rebbe rövidesen vissza fogja nyerni egészségét. 

 
Örökségünk
 

Tóra: létünk alapja, jövőnk záloga. De már bölcseink megmondták: ha nincs kenyér — nincs Tóra. Anyagi alap nélkül nem lehet a zsidóságot megmenteni önmaga, a jövő számára.

Ezt ismerték fel azok az idős hittestvéreink, akik — saját jövendő életükre, az ajlem hábéra is gondolva — végrendeletükben nem feledkeztek meg azokról, akik a zsidó neveléssel foglalkozva a zsidó jövendőt viszik vállukon, akik Magyarországon a zsidóság szunnyadó parazsát élesztgetik, nagy önfeláldozás és óriási kiadások árán. A tőlük kapott örökségrész igen nagy segítségünkre volt a munkában, az Egység kiadásában, a zsidóság nevelésében, oktatásában.

Hálás köszönettel emlékezünk Gyurkovics Károlyné, Eszter bász Leára, aki 5751. támuz 13-án hunyt el, és Schiff Imre, Jiszroel ben Ezriél Zeévre, aki 5752. ádár II. 21-én távozott közülünk. Zcl. 

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 10. szám – 2014. július 28.