ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Karácsonyfa a Héber Egyetem kampuszában

A rebbe titkára – a Dizengoff téren

Postások a misszionáriusok ellen?

Izraeli miniszterek a rebbe sírjánál

Karácsonyfa a Héber Egyetem kampuszában

Ez is vita tárgyát képezi mint minden Izraelben: A Héber Egyetem rektora elhatározta, megengedi, hogy karácsonykor az egyetem kampuszában karácsonyfát állítsanak, azok a keresztény diákok, akik ott akarják ünnepelni vallásuk szertartását.

Az ortodoxok már régóta nem foglalkoznak a jeruzsálemi héber egyetem falai közötti eseményekkel (melynek alapítása ellen, 1925-ben, élesen tiltakoztak). Aki tiltakozott, és kérte a rektort ne engedélyezze ezt – az maga a nevelési és oktatásügyi miniszter, Zvulun Hammer volt. Természetes hogy kérését még csak válaszra sem méltatták, ezzel demonstrálva az akadémia függetlenségét.

A rebbe titkára – a Dizengoff téren

Az izraeli Chánuká ünnepségek egyik látványossága a tel-avivi Dizengoff téren történt mindennapi gyertyagyújtás volt, melyen a helyi bohéma jeles képviselői is részvettek és a “Chábádnyikok” (lubavicsi chászidok) nemcsak énekeltek, hanem forró fánkokat is osztogattak. Az ünnepségek fénypontja az volt, amikor, Benjámin Klein rabbi, a néhai lubavicsi rebbe egyik személyi titkára is megjelent és személyesen gyújtotta meg a hatodik lángot.

Az országszerte tartott ünnepségeken magas rangú rendőrtisztek, írók, művészek és még baloldali politikusok is részt vettek.

Postások a misszionáriusok ellen?

Az utóbbi hetekben az Izraelben működő misszionárius csoportok megújult offenzívába kezdtek az “eltévedt nyáj” – vagyis a zsidók megtérítésére. Több mint egy millió család kapott – postán – hittérítő brosúrát, melyekben többnyire nem a nagy egyházak, hanem kisebb szekták képviselői próbálták meggyőzni a “hitetlen” zsidókat, ékes héber nyelven írott, bibliai (ótestamentumi) idézetekkel tűzdelt propagandával – hogy itt az ideje felhagyni a “nyakassággal” és elismerni a “megváltót”.

Az egyik ilyen brosúra neve A Béke. Lényege hogy a békét áhító zsidóknak Izraelben elsősorban lelki békére van szükségük és ezt csak is kizárólag a názáreti elfogadása által érhetik el. Ennek a brosúrának a borítékján egy Lloyd Murphy nevű misszionárius van feltüntetve (mások más feladó nevén kapták a brosúrákat). A konspiráció szabályainak megfelelően az “anyagot” Haifán adták fel, de feladónak egy tel-avivi postafiók van feltüntetve, míg a brosúrát Herzlián nyomtatták.

Teljesen érthető hogy ez a tevékenység Izraelben nagy visszatetszést kelt – nem csupán vallásos körökben. Még olyan zsidók is, akik a vallástól teljesen távol állnak és a demokrácia szellemében nem tartják megtilthatónak a misszionárius tevékenységet – hangsúlyozzák, hogy az ilyenfajta lélekvadászat mennyire ízléstelen. Annál is inkább így van ez, mivel sok esetben a misszionáriusok pénzzel, adományokkal és egyéb anyagi kedvezményekkel próbálják hálójukba vonni a gyengébb jelleműeket, akiknek – nehéz anyagi helyzetükben – úgyszintén “minden mindegy”.

Ráadásul, hogy a dolognak politikai vetülete is legyen – a kormányon lévő koalíció egyes vallásos tagjai a távközlési miniszterhez fordultak: tiltsa le a misszionárius anyag posta által történő terjesztését. Ez persze, az érvényben lévő törvények szerint, lehetetlen és így a védekezés egyes önkéntes vallási szervekre marad.

Az egyik legnagyobb és legrégibb szervezet, a Jád Leáchim (Testvéri Kéz) vezetője, Sálom Dov Lifschitz rabbi, a rádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a misszionárius offenzíva a 2000-dik év előkészületei közé tartozik és ennek erősödésével kell számolni, mivel a következő években jelentős keresztény zarándok-forgalom lesz a Szentföldön és a helyi misszionáriusoknak érdekében áll demonstrálni, hogy ők is “megteszik a magukét” és megszolgálják a kapott adományokat.

Az egyik vallásos párt parlamenti képviselője, Mose Gáfni, a múlt héten panaszt tett a jeruzsálemi rendőrségen a misszionárius brosúrák névtelen küldői ellen akik “törvénybe ütköző cselekedetet követnek el”, mivel a törvény tiltja kiskorúak áttérítését célzó propagandát. “A családokban akik az » anyagot« kapják, kiskorú gyerekek is vannak és így az akció törvénytelen” – állítja Gáfni feljelentésében.

Izraeli miniszterek a rebbe sírjánál

Új jelenség a zsidó New Yorkban: izraeli miniszter, aki hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, napirendjébe illeszt egy kegyeleti látogatást a néhai lubavicsi rebbe sírjánál.

Nem régen Mose Kácáv miniszterelnök helyettes és turisztikai miniszter járt a rebbe sírjánál, ahol elmondta a szokásos imákat és zsoltárokat. Előtte Jichák Lévi közlekedési miniszter járt a sírnál, míg a zarándoklást Netánjáhu miniszterelnök nyitotta meg, legutóbbi New Yorki látogatása során.

A New Yorki chászidok nagy megelégedéssel nyugtázzák a miniszteri látogatásokat, amelyek – szerintük – az izraeli vezetés szellemi kapcsolatait erősíti a Chábád chaszidizmussal. Egyébként, Kácáv miniszter volt az, aki személyesen hallotta a rebbétől ellenvéleményét a Sámir kormány határozatával szemben, amely autonómiát ígért a palesztinoknak.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 15. szám – 2014. július 28.