A XI. századból származó, kézírásos engesztelőnapi máchzor darabjait a híres kairói geniza leletei között találták meg.

A középkori kairói Ben Ezra zsinagóga genizája, azaz a már használhatatlannak vagy szükségtelennek ítélt zsidó iratok tároló helyisége az adott kor zsidó kultúrájának, vallási hagyományainak, gazdasági életének és irodalmának legnagyobb gyűjteménye. A genizában tároltak imakönyveket, vallásos és világi irodalmi műveket, hétköznapi feljegyzéseket, gazdasági okiratokat és leveleket. Eddig összesen 300 000 dokumentumot azonosítottak. A leletek legnagyobb része a Cambridge-i Egyetemhez került.

A 900-950 évesre becsült és a világ egyik legrégebbi imakönyveként számon tartott jom kipuri máchzort Hilél ben Eli másolta, aki eleinte írnok és kántor volt Bagdadban, majd később Egyiptomba vándorolt és a kairói rabbinátusnál kapott írnoki pozíciót. Ezt a tisztséget 1066 és 1108 között töltötte be, tevékenységét számos, általa írt és a genizában fellelt dokumentum is bizonyítja.

A töredékek között a híres szerző, Eliezer Kálir rabbi egyik pijutjának (vallásos költemény) részlete is olvasható, melynek címe „Kérlek, válaszold meg suttogásomat”. A harmadik sorban kivehető a pijut egyik mondata: „… szent lelkesedés, mely szent ragyogásban dicsér”.

A felfedezés jelentőségét növeli, hogy a közelgő jom kipur napján is felhangzanak Eliezer Kálir rabbi versei, ugyanúgy, mint a középkori Kairó zsinagógáiban.

zsido.com

Forrás: NLI

Megszakítás