A dési Paneth rabbi déd-déd-dédunokája…

VASÁRNAPI BAR-MICVA A VASVÁRIBAN

Hogy félreértés ne essék, sietek megmagyarázni, nem azért volt a kettős bar-micva vasárnap, mert a Vasvári Pál utcai lubavitsi templomban az amerikai reform divatnak hódolnak, mely szombatról vasárnapra teszi át a zsidó imarend lényegét. Isten őrizz, nem erről van szó.

A bar-micva lényege – a zsidó fiú férfivé válása, melynek resze a tfilinszíjak felkötése. A tfilint azonban szombaton nem szabad feltenni, ezért a bár-micvá végleges beteljesülése akkor következik be, amikor az ifju zsidó ember felveszi a tfilint és így imádkozik a közösséggel.

Böháálotchá szakasz szombatján az Oberlander rabbi templomában rendezett dupla bár-micvának ez volt a fő jelentősége és jellegzetessége. Az, hogy másnap folytatása volt. Másnap ugyanis eljött Bihari Balázs (Jichák ben Ávrahám), valamint Gáti Gergely (Dávid ben Jósua) szülei és nagyszülei társaságában, résztvettek a minjenben, tfilint légoltak és imádkoztak. Így egyesült három nemzedéknyi zsidó – nagyapa, fia és unokája – a zsidó tradíció nemes láncolatában és így vált a bár-micvá nem egy aktus befejezésévé, hanem valaminek a kezdetévé. Ez a valami a zsidó lét pislákoló fénye.

***

Előtte levő szombaton a gyerekek – két unokatestvér – a Tóra elé járultak. Gergely elmondta a Háftárát és a könnyek a nagyszülők szemében is megjelentek. Az utána tartott Kidduson Füredi Miklós úr, a Bethlen téri körzet elnöke elmondta, hogy a gyerekek a híres-neves dési Paneth rabbi déd-déd-dédunokái. Ahogy bölcseink mondják: “A Tóra visszatér eredeti szállására” (Bava Mecia, 85). A nagyapa, aki a Dob utcai ortodox iskolában tanult, biztos ismeri ezt a mondást…

Mint már mondottam – a folytatás a fontos. Gergely és Balázs megmaradnak zsidóknak.

Képünkön a két bar-micva fiu, a két papa és középen a nagyapa. A kép, fölösleges mondani – vasárnap készült a Vasváriban… (Á”S)

BÁR MICVÁ ELŐKÉSZÍTÉS – INGYEN

11-12 éves fiúgyerekeket, akik szeretnének felkészülni a zsidóvá válás nemes aktusára és szeretnék elsajátítani mindazt a tudást és ismeretanyagot, melyet egy zsidó gyereknek tudnia kell – szívesen látunk a

 
CHÁBÁD ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMÁN.

A tananyag magában foglalja a

1) Héber olvasás és Haftara megismerését;

2) Tfilin gyakorlat és ima előkészítését;

3) A mindennapi zsidóság alapjait;

4) Ismerkedést a zsidó ünnepekkel, a zsidó konyhával és a zsidó történelemmel.

Kérjük jelentkezzenek szóban vagy írásban:

Chábád Lubavitch – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület

Tel.: 268-0183

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 14. szám – 2014. július 28.