A köztársasági elnök mellett Köves Slomó, a tábori rabbinátus főrabbija is beszédet mondott Vácon, az I. világháborúban elesettek tiszteletére állított emlékmű avatásán.

Ahogy minden magyar városban, Vácon is állítottak a ’30-as években emlékművet az I. világháború hősi halottainak. A Városháza előtt emelt szoborcsoportot azonban az ’50-es években eltávolították és szétbontva különböző helyeken állították fel újból. Vasárnap, a magyar hősök emléknapján az eredeti helyszíntől mintegy 60 méterre avattak fel új emlékművet.

Áder János köztársasági elnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely ismeri a föláldozott élet értékét: „Ha felejtünk, és nem törődünk a múlttal, önmagunk ellen vétkezünk… de ahol az emberek összefognak, és az emlékeket féltőn megóvják, ott az élet győz a felejtés felett”.

Az első világháború pusztításáról szólva felidézte, hogy ez volt az első gépezetként működő háború, amelyben „a lovagiasság nyoma nélkül”, totális mozgósítással, addig ismeretlen harci technológiával küzdöttek a csatatereken milliónyian.  Ezért, mint mondta, az utókornak egyenként kell megemlékeznie a harcokban elesettekről, akik nem arctalan tömeg voltak, hanem ismerős arcok az utcáról, a szomszédból, a családi almanachból.

A megemlékezésen jelen voltak a tábori lelkészek, köztük Köves Slomó rabbi is, aki beszédében a nemzetet fenyegető veszély esetén tapasztalható két ellentétes reakcióról, az összefogásról és a széthúzásról szólva a kor két jellegzetes eseményét idézte fel Máramarosszigetről: a zsidó katonákat éljenző tömeget – és a Jom Kipurkor imádkozók ellen szuronnyal támadó katonákat.

Mint mondta, a hősökre azért is kell emlékezni, mert „békeidőben is mindennapos az az útválasztás, amely a kiélezett hadi állapotokat is jellemzi. Minden nap választanunk kell saját személyes életünkben, úgy mint szűkebb közösségeink mindenapjaiban és kollektív nemzetünk ügyeiben, hogy a kihívásokat egységbe kovácsoló erővé vagy az önpusztító széthúzás dinamikájává fordítsuk.”

A hétköznapok hősiességéről szólva kiemelte, hogy a zsidóság tanítása szerint a legnagyobb hős az, aki saját magát, rossz ösztönét, önzőségét tudja legyőzni. „Ma, a hősök napján arra kérjük a Jóteremtőt, Urunkat, adjon nekünk nap mint nap erőt, hogy a hétköznapok lelkiismereti küzdelmeiben mi is hősökké lehessünk.” – zárta beszédét a rabbi.

Vácon kívül Martonvásárban is avattak I. világháborús emlékművet a hősök napján, ahol Faith Aser képviselte a zsidó közösséget.

SZS