Az Izrael és az arab világ között megkezdődött konszolidáció egyik sikertörténetének ígérkezik az Emirátusokban gyarapodó zsidó közösség, melynek motorja a lubavicsi küldöttként az országba érkező Levy Duchman rabbi. 

Tóratekercs Mohamed Ali Alabbar tiszteletére

Az Egyesült Arab Emírségek lakossága kétszáz nemzetiségből tevődik össze, a bűnözés rendkívül alacsony, így az ott élők királyi uralkodóik hatalmas arcképeinek állandó jelenlétében kiemelkedő biztonságban élhetnek. Dubajban először a 2000-es évek elején alapítottak zsinagógát érkező zsidó üzletemberek, régebbi lakosok vagy átutazóban levő érdeklődők számára. A „Villa”-ként ismert zsinagóga eredetileg lakás volt, melyet a közösség kibérelt, és az igényei szerint átalakított. A zsinagóga északnyugat, vagyis Jeruzsálem felé néz. Fehér selyembe burkolt tóratekercsén a takaró felirata sok mindent elárul: „Ezt a tóratekercset őexcellenciája Mohamed Ali Alabbar tiszteletére adományozták, akinek víziója és személyisége inspirálta a barátait, országát és nemzedékét.” A szombati ima héberül hangzik el, kivéve a kormány jóllétéért mondott szöveget, amelyet angolul olvasnak fel. Az imádság arra kéri Istent, hogy „áldja meg és védje, oltalmazza és segítse, emelje fel, tegye naggyá és emelkedetté az Egyesült Arab Emírségek vezetőjét és az ő helyettesét”.

Később azt is bejelentették, hogy 2022-ben megnyitják az Egyesült Arab Emírségek második zsinagógáját egy ökumenikus központ ré­szeként, melyben mecset és ke­resz­tény templom is helyet kap. A három nagy épületből és egy közöttük elterülő parkból álló létesítmény az Ábrahámita Család Háza nevet viseli. Levy Duchman rabbi, aki a helyi Chábád-központ ve­ze­tőjeként hat éve él Dubajban, mindig is szoros kapcsolatban állt a he­lyi hatóságokkal. Véleménye sze­rint Abu Dhabiban mind a hatósá­gok, mind pedig a helyi lakosok szí­vesen fogadják őket. Az új zsinagóga a főváros Szádijá-sziget nevű, prominens területén található. A rabbi véleménye szerint a nemrégiben megkötött békemegállapodás nagyban siettette a zsinagóga építését. „Az országba főleg Nyugat-Európából, az Egyesült Államokból és Dél-Afrikából érkeznek, de élnek itt marokkói, tunéziai és líbiai zsidók is és nemrégiben települt át ide két jemeni zsidó család. Nagyon színes tehát a közösség összetétele. A leghosszabb idő óta itt élő zsidó negyven évvel ezelőtt költözött ide. Ne felejtsük el, hogy maga az Emirátusok is csak ötven éves” – mondta nemrégiben Duchman rabbi.

Mohamed Ali Alabbar

Az első brit milától a kóserhús-importig

2020 elejére már teljesen nyílttá vált az Emirátusok nyitása a zsidó világ felé. Az év elején az ország történelmében feltehetően első alkalommal került sor brit milára, azaz egy újszülött, nyolcnapos zsidó fiú körülmetélésére az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban. A szertartáson jelen volt Yehuda Teichtal, a berlini Chábád közösség vezetője, a körülmetélést pedig egy izraeli mohél, Slomó Stein rabbi végezte. Néhány hónappal később – szintén elsőként az országban – hivatalosan is engedélyezték a kóser hús importját, ezt követően pedig a kósersági előírásoknak megfelelően vágtak csirkét Dubajban. A kóser hús részben a helyi zsidó közösség, részben pedig az Emirátusokba látogató, különféle szállodákban megszálló zsidó üzletemberek igényeit elégíti ki. Az Öböl-menti országba ma már egyre több zsidó turista érkezik, a helyben vágott, friss kóser hús nekik is nagy könnyebbséget jelent.

Az első vágásra Dubaj egyik legnagyobb és legmodernebb vágóhídján került sor Duchmann rabbi vezetésével az isztambuli Mandy Hitrik rabbi felügyelete alatt. A munkát más rabbik is segítették, és részt vettek a kóseroláshoz szükséges sózás, valamint a csomagolás folyamatában is. Végül a „Kosher – Dubai”, kóserságot igazoló pecsét (hechser) is rákerült a húsokra. A művelet során a helyi Egészségügyi Minisztérium illetékese is megérkezett, hogy megbizonyosodjon a hatósági előírások pontos betartásáról, és a hús a kósersági pecséten kívül hálál, vagyis az iszlám törvényeinek értelmében fogyasztható minősítést is kapott.

 

Gyarapodó közösség

2020 szeptemberében tartották meg az első ros hásánái zsinagógai szertartást, valamint az első jom kipuri imádságot is az Öböl-menti ország fővárosában, Abu Dhabiban. A ros hásánái imákon húsz imádkozó vett részt, köztük annak a zsidó családnak a tagjai, akiket Jemenből csempésztek át egy hónappal korábban az országba. A Dubajban tartott imákon és közös lakomán mintegy száz ember jelent meg. Hanukakor pedig újabb nagy lépésre került sor: Izrael Állam megalapítása óta először az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott Jicchák Joszef, Izrael szfárádi főrabbija. Az alkalomra a két ország között békét teremtő Ábrahám-egyezmény aláírása nyújtott lehetőséget. Joszef főrabbi Hanuka nyolcadik napján érkezett az Emirátusokba, és Abu Dhabiban lobbantotta fel az ünnep lángjait. Másnap felavatta a Mini Miracles (kis csodák) néven megnyitott zsidó iskolát, majd megtekintette az épülő mikve helyszínét és ellenőrizte a kóser vágás menetét is. A főrabbi a szombatot is az Emirátusokban töltötte a Duchman rabbi által alapított Beth Tefillah (az ima háza) elnevezésű zsidó közösségi központban, majd a sábát elbúcsúztatását követően hivatalosan is az Egyesült Arab Emírségek főrabbijává avatta Duchman rabbit.

„A zsidó közösség továbbélésének záloga a Tóra értékeihez való hűség és a tóratanulás. Az Emirátusok zsidó közössége szerencsésnek mondhatja magát, hogy egy olyan rabbi vezeti, aki nemcsak Tórát tanít, hanem a közösség és intézményei fejlesztésén is dolgozik” – mondta a főrabbi az avatás után. A ceremónia során a főrabbi kifejezte nagyrabecsülését az Emirátusokat vezető királyi család és kormány iránt, amiért barátként tekintenek a zsidó közösségre és fontosnak tartják annak jólétét, továbbá örömét fejezte ki az Izrael és az Emirátusok között létrejött béke és az egyre szorosabbá váló kapcsolatok miatt. Duchmann főrabbi így felelt: „Az a megtiszteltetés ért, hogy Joszef főrabbi útmutatását kérhettem a közösség és a közösségi intézmények fejlesztésével kapcsolatban, továbbá számos, a vallásgyakorlatot érintő kérdésben kaptam tőle tanácsot”. Hozzátette, hogy a rituális fürdő építésével kapcsolatban Joszef főrabbi részletes útmutatót írt a számára.

Zsidó-muszlim párbeszéd

A két főrabbi együtt tett látogatást több kormánytagnál, hogy az Izrael és az Emirátusok között egyre szorosabbá váló kapcsolatokról, illetve a zsidó-muszlim párbeszéd fejlesztéséről tárgyaljanak.

„Az Izrael és az Emirátusok által kötött történelmi jelentőségű megállapodást követően és a koronaherceg, őméltósága Mohammed ibn Zajed sejk iránti hálától vezérelve, a tervezés és a fejlődés új szakaszába léphettünk. Nemcsak a helyi közösség igényeit szeretnénk kielégíteni, hanem a hozzánk látogató izraeli turistákét is. Nagyon izgalmas időszak ez a közösségünk számára és örömmel dolgozunk együtt Duchmann főrabbival a számos, megvalósításra váró kezdeményezés létrejötte érdekében” – mondta Daniel Seal, a Beth Tefillah központ vezetőségi tagja.

Crown Heightsból Dubajba

Duchman rabbi először 2015-ben járt a közel-keleti országban, hogy közösségi széderestet vezessen, majd a következő évben Abu Dhabi­ba költözött. Elmondása szerint a helyi lakosok örömmel fogadták az Izraellel kötött békeegyezményt. „Igazi, mély szeretetet éreznek a zsidó nép iránt. Az Emirátusok toleráns hely, ahol jól működik az együttélés. Mindig nagy tisztelettel viszonyultak hozzánk. Őméltósága, Mohammed bin Zajed al Nahjan sejk mindent megtesz, hogy országa világítótorony legyen a környező államok számára” – mondta, és hozzátette: „Mi is és ők is Ábrahám ősatyánktól származunk. Unokatestvérek vagyunk. A zsidók és az arabok évszázadokon keresztül békében éltek együtt Marokkóban, Tunéziában, Algériában, Libanonban, Szíriában és sok egyéb országban. Itt nem számít, hogy kinek mi a vallása. A tolerancia és az elfogadás őszinte.” A rabbi szerint a kóser élelmiszerek bevezetését is megkönnyíti ez a rokoni kapcsolat: „A muszlimoknak is megvan a maguk rituális vágása, a hálál, azonban a kósersági felügyelő jelenléte újdonság volt a számukra.”

Duchman rabbi egy beiktatása után adott interjúban beszámolt dubaji működésének kezdeteiről is: „New Yorkban, azon belül Crown Heightsban nőttem fel, de az egyik nővérem és a férje a marokkói Casablancában él. Sok időt töltöttem ott, hogy megtanuljak arabul. Ezt követően kezdem az Arab-öböl országaiban szolgálni a helyi közösségeket, majd végül a költözés mellett döntöttem. Mára a teljes zsidó infrastruktúra kiépült az Emirátusokban. Működik az iskola, kóser ét­terem nyílt a világ legmagasabb épületében, tehát minden megvan, amit egy zsidó család kívánhat… Amikor először jártam itt, jó néhány zsidó család élt már erre, de zsidó oktatási lehetőség egyáltalán nem volt, így az első dolog a zsidó iskola megnyitása volt. Eleinte csupán négy diák tanult az intézményben, ma már azonban negyven diákunk van. Istennek hála, a zsidó élet úgy virágzik az Emirátusokban, mint egy sivatagi rózsa. Példaértékű és sajnos meglehetősen ritka az a harmonikus és tiszteletteljes együttélés, mely az itt élő emberekre jellemző. Mindez természetesen nem így lenne az Emirátusok nagyszerű vezetője, őméltósága Mohammed bin Zajed al Nahjan sejk támogatása és előrelátása nélkül. Az egész világnak lenne mit tanulnia tőle.”

Szélesre tárt kapuk

Arra a kérdésre, hogy hogyan telnek a napjai, Duchman rabbi így válaszolt: „Én vagyok az egyetlen itt élő rabbi, így rengeteg a tennivalóm. Felnőttekkel tanulok, negyven gyerek számára tartunk Talmud-Tórát és én vezetem a kóser csirkevágást is. A közösség tagjai nagyon sokfélék, askenázi, szfárádi, jemeni zsidókból áll össze a tagság, akik között vannak szekuláris, hagyománytisztelő és vallásos emberek is, így sokféle igényt kell kielégítenem. A mikve építését a következő hetekben kezdjük el. A világ egyik legszebb mikvéjét akarjuk megépíteni. Mohammed ibn Zajed sejk szélesre tárta az ország kapuit. Szeretné, ha minél többen jönnének. A vendégfogadásnak itt nagy hagyománya van… Ezért is biztatta a kormány arra a szállodákat, hogy gondoskodjanak a kóser ellátásról. Igazán nagy lehetőség és megtiszteltetés, hogy én lehetek az a rabbi, aki ezt megvalósíthatja. A békeszerződés aláírása óta további hét rabbi érkezett az országba, hogy segítsenek a kóserság feltételeinek megteremtésében.”

Duchman rabbi Binjámin Netánjáhu izraeli miniszterelnökkel is beszélt az Ábrahám-egyezmény aláírása kapcsán. A miniszterelnök elmondta, hogy bár az ügyintézés a kormányok feladata, a vallási közösségek harmonikus együttműködése nagyon sokat segíthet a kapcsolatok normalizálásában. Duchman rabbi éppen erre törekszik: „Elmondtam [a miniszterelnöknek], hogy a sejk milyen sok támogatást nyújt a kö­zösségünknek, beszámoltam a kóser étteremről, a mikveépítés tervéről és a zsidó infrastruktúra egyéb ele­meiről. Mindenkit sok szeretettel várunk az Emirátusokban!” – zárta szavait.

Chana Deutsch írása

Megjelent: Egység Magazin 31. évfolyam 138. szám – 2021. január 3.