Ros Hásáná első estéje

Október 2-án vasárnap este ünnepi gyertyagyújtással köszönt be az ünnep. A zsinagógában a hétköznapi délutáni ima elmondása után következik az ünnepi esti ima. A zsinagóga elhagyásakor hagyományosan így köszöntjük egymást:

„Légy jó évre beírva és bepecsételve”

Lösáná tová tikátév vötichátém. (férfinak) Lösáná tová tikátévi vötichátémi.(nőnek)

Otthon az ima után ünnepi kidust mondunk egy pohár borra, melynek a végén sehechejánut mondunk. Az ünnepi vacsorához számos jelképes szokás kapcsolódik: a kerekre font bárcheszt ünnepen és szombaton egészen Hosáná Rábáig mézbe és nem sóba mártjuk. Utána egy darabka almát mézbe mártunk, elmondjuk rá a fa gyümölcsére mondandó áldást, és mielőtt megennénk, ezt mondjuk:

„Az Örökkévaló akaratából jó és édes évre virradjunk!”

Jöhi rácon milöfánechá Ádojnoj Elojhénu vÉlojhé Ávoténu, setöchádés álénu sáná tová umtuká.

Szokás halfejet, vagy Izsák ál­dozati kosának emlékére kos­fe­jet enni, valamint gránátalmát fogyasztani.

 

Ros Hásáná két napja

Október 3–4-én, hétfőn és ked­den Ros Hásáná első és második napja. A legtöbb közösségben szokás az imához kitlit (fehér köpenyt) viselni.

Egyes haszid közösségekben ez csak Jom Kipur napján szo­kás. Askenáz közösségekben a Tá­lit felöltésekor az áldást az elő­imádkozók (előimádkozá­­suk sorrendjében) hangosan, ha­gyo­mányos dallammal mond­ják el. Néhány közösség­ben még az elöljárók is így tesz­nek.

 

Sófárfújás Ros Hásáná reggelein

Ros Hásánával kapcsolatban a legismertebb bibliai előírás a sófárfújás. Vallási kötelesség mindkét nap a sófár hangját hallgatni. Ros Hásáná egy-egy napján száz sófárhangot kell hallani.

 

Düchenolás – Papi áldás

A Muszáf imában a kohénok elmondják a Düchenolást (papi áldás). Düchenolás előtt a kohénnak csuklóig meg kell mosnia a kezét egy lévi segítségével. Ha nincs jelen lévi, akkor egy elsőszülött fiú öntse le a kohén kezét, s ha ilyen sincs a gyülekezetben, akkor a kohénnak magának kell megtennie. A kézmosásra áldást mondania nem kell. A kohén nem viselhet cipőt, amikor az Áron hákodes, a Tóraszekrény elé lép a papi áldás elmondására. A kohénoknak akkor kell a Tóraszekrény elé lépniük, amikor az előimádkozó elkezdi a Röcé („Fogadd…”) áldást. Először a Tóraszekrény felé kell fordulniuk.

Amikor az előimádkozó kimondja: „Kohánim!”, a kohénok eltakarják arcukat és karjukat is a tálitukkal, és hangosan mondják a következő áldást:

„Áldott légy Te, Örök Istenünk, Világ Királya, ki megszentelt minket Áron szentségével.”

 

„Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám, áser kidösánu bikdusáto sel Áháron vöcivánu löváréch et ámo Jiszráél böáhává.”

Az előimádkozó ezután a hagyományos dallammal előénekli a papi áldás szövegét a kohénoknak, akik szavanként utána énekelik. Mialatt a kohénok az áldást mondják, a gyülekezet tagjai feléjük fordulnak, de lesütött szemmel, hogy kezeiket ne lássák. Szokás a férfiaknak ebből a célból fejüket és arcukat tálittal letakarni. Az áldás három mondatára külön-külön „Ámén!”-t válaszolnak. Miután a kohénok befejezik az áldásmondást visszafordulnak a Tóraszekrény felé. Ekkor ők és a közösség egy-egy befejező imát mondanak.

 

Minchá délutáni ima, Táslich

Az első nap délutánján (október 3-án) szokás elmenni vízpartra és a Táslich imát elmondani. [Aki elmulasztja, Jom Kipurig pótolhatja.] A szokás, hogy olyan vízhez megyünk, amelyikben élő halak vannak onnan ered, hogy a halaknak nincs szemhéjuk, így a szemük állandóan nyitva van, ahogy az isteni gondviselés sem hunyja be szemét egy pillanatra sem, hanem vigyáz a zsidó népre. A Kabbala alapján elterjedt szokás, hogy miután elmondtuk a prófétai verset, megrázzuk ruhánk szélét, illetve a tálit kátánt.

Az esti gyertyagyújtás az ünnepre való tekintettel csak égő lángról történhet. Budapesten 19:04 után lehet gyújtani. Gyertyagyújtáskor és a kidusban is mondunk sehechejánut, de jobb, ha ilyenkor valamilyen új gyümölcs is van az asztalon, és a sehechejánu mondásakor egyben erre is gondolunk. Az ünnepi esti ima után otthon kidust mondunk. Az étkezés előtti kézmosás előtt áldásmondással megesszük az új gyümölcsöt.

Október 4-én, kedd este az ünnep kimenetelével kezdődik a Tíz bűnbánó nap. Ekkor hétköznapi imát mondunk, az Ámidában a Tíz bűnbánó napra vonatkozó betoldásokkal és az Átá chonántánu betoldással. Ezután következik a hávdálá, amit csak borra mondunk, fűszer és gyertya nélkül.

Gedáljá böjtje

Október 5-én, szerdán reggel a böjt 5:12-kor kezdődik és 18:46-ig tart. Arra emlékszünk vele, hogy i.e. 423-ben ezen a napon gyilkolták meg Gedálját, akit Nabukodonozor nevezett ki a zsidók kormányzójává. Ez adta a végső lökést az Első Állam pusztulásához.

Gedáljá böjtjéről bővebben itt olvashat.

Házhoz megy a sófárfújás

Ha betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud valaki elmenni a zsinagógába, gondoskodni kell róla, hogy valaki meglátogassa és sófárt fújjon neki.

Hitközségünk szükség esetén igyekszik segíteni ebben.