Az egész világon rengeteg helyszínen ünnepelték a lubavicsi Rebbe, Menáchem Men­del Schneerson rabbi születésének 120. évfordulóját. A Rebbe fontosnak tartotta, hogy megünnepeljük a születésnapunkat. Nézzük, mit tanított arról, hogy is néz ki egy „echte zsidó” születésnap!

1988-ban elindított „zsidó születésnap kampányában” arra kérte híveit, hogy ezt a napot használják arra, hogy jobbá és szentebbé tegyék magukat és a világot. Az idő a zsidó felfogás szerint spirálisan halad előre, és az évente újra és újra elérkező évfordulók lehetőséget nyújtanak arra, hogy felhasználjuk az eseményhez kapcsolódó spirituális energiákat. A születésnapounk a saját személyes újévünk, melyen a zsidó hagyomány szerint az ember szerencséje (mázál) dominál. Hiszen ez az nap, melyen az Örökkévaló testet és lelket ad az embernek!

A Rebbe magyarázata szerint ez az a nap, amelyen lehetőséget kaptunk arra, hogy megváltoztassuk, jobbá tegyük a világot. A születésnap megünneplése azért is fontos, mert általa kijelentjük: bizonyosak vagyunk abban, hogy érdemesek vagyunk Isten bizalmára, mert akármilyen nehézségekkel is találjuk szemben magunkat, akkor is képesek vagyunk Isten elvárásainak megfelelően élni.

A Rebbe tanácsokkal is ellátta híveit, hogy hogyan tudják a születésnapjukat a lehető legspirituálisabb formában megélni. Először is fontos, hogy az ember minden nap adjon cedákát (adományt), de a születésnapján a megszokottnál többet adjon. Érdemes minél többet imádkozni, és a lehető legtöbb zsoltárt elolvasni, de legalább azt az egyet, amelyiknek a száma megfelel annak az életévnek, amelybe éppen belép az illető. Ha születésnapi ünnepséget tartunk, ne feledkezzünk meg a spirituális táplálékról sem. Jó, ha olyan gyümölcsöt is fogyasztunk e jeles napon, amilyet még nem ettünk az adott évben, hogy elmondhassuk a sehechejánu áldást. Az is tanácsos, hogy elhatározzuk, a születésnapunk alkalmából valamilyen különleges jó cselekedetet hajtunk végre. A 13. évüket betöltött fiúkat, illetve a férfiakat lehetőleg hívják fel a Tórához a zsidó születésnapjukat megelőző szombaton, illetve, ha hétfőre vagy csütörtökre esik, akkor azon a napon.

A Rebbe születésnapja, niszán hó 11 (idén április 12.) lehe­tő­séget ad a híveinek, hogy elmélyítsék a kapcsulatukat, tanuljanak a Rebbe útmutatásai­ból és az emlékére még több micvát végezzenek – amivel még több fényt hoznak a világba.

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 32. szám – 2022. április 13.