A Tánja a chábád haszidizmus alapműve, az első lubavicsi rebbe, Snéur Zálmán rabbi (1745-1812) alkotása. A héber nyelvű könyvnek több angol fordítása napvilágot látott már, Chaim Miller rabbi azonban úgy gondolta, hogy a mai generáció számára szükség van egy újabb, a jobb megértést szolgáló fordításra is. Két év megfeszített munkát követően készült el az új változattal.

“Ez egy rendkívül fontos könyv, melyet szerte a világon tanulmányoznak. Mindig azt éreztem, hogy az angol fordítás túl régies, és nem igazán felel meg a modern olvasók elvárásainak.”

Miller rabbi hagyományőrző családban nőtt fel, a valláshoz a Tánja tanulmányozása során került egyre közelebb. “Főiskolásként nyitottam ki először és rögtön megfogott. Akkoriban nem voltam kapcsolatban a chábád mozgalommal, de egy teljes éven keresztül ezt a könyvet tanulmányoztam. Addig is fontos volt számomra a zsidóság, de korábban nem találkoztam olyan könyvvel, mely a kérdéseimre és a kétségeimre választ adott volna.”

Ezt követően Miller rabbi felhagyott orvosi tanulmányaival. Jesivában kezdett tanulni, s végül rabbivá avatták. Később neves szerző és előadó vált belőle.

 A Kol Menachem kiadó gondozásában megjelent “The Practical Tanya” olyan újszerű angol terminológiát használ a bonyolult kifejezések és elméletek magyarázatára, mely a korábbi fordításokból hiányzott.

“Azt gondolom, hogy az angol nyelv nélkülözi a megfelelő szókincset a spirituális munkák lefordításához, illetve az általában használt akadémiai stílus a nagyközönség számára nehezen fogyasztható. Ebben a könyvben viszont olyan időtlen bölcsességek vannak, melyeket reményeim szerint sikerült érthetővé tenni mindenki számára.”

A feladat nagy nehézséget okozott Miller rabbinak, mert a Tánja olyan témákat elemez, mint az ember létezésének célja, vágyainak kezelése, a világ teremtése vagy a teremtett világ kapcsolata Istennel.

“A Tánja egy különleges alkotás. A legtöbb erkölcsi témájú könyvtől eltérően, a Tánja elfogadja az ember esendő voltát, és a szerző egyértelművé teszi, hogy tanítása minden ember számára érvényes, nem csupán elméleti okfejtés.” – mondta a fordító.

Miller rabbi azt reméli, hogy a december 8-án megjelent könyv legalább akkora hatással lesz majd olvasóira, mint rá volt annak idején.

“Az a célom, hogy elérhetővé tegyem a zsidó etikát és misztikát a mai olvasók számára, akik erőt meríthetnek belőle saját küzdelmeikhez. A legnagyobb kihívás az életben, hogy megtaláljuk Istent és létezésünk célját, illetve kezelni tudjuk a ránk törő mentális és érzelmi viharokat.” – világított rá a Tánja jelentőségére Miller rabbi.

Forrás: Vos iz Neias?