TÖBBSZÖR MEGÖZVEGYÜLT NŐ SÍRHELYE

(Válasz sokak kérdésére)

Férjet és feleséget lehetőleg egymás közelében temetnek, ha pedig a feleség még életében azt a kívánságát fejezte ki, hogy a már korábban eltemetett gyermekei mellé temessék, akkor az anyának ebbéli kívánságát teljesítik (Sulchán Áruch, Jore Déá 366:3.). Kérdéses azonban, mi a helyes eljárás abban az esetben, ha a nő már két ízben jutott özvegységre, és ő maga ezután hal meg – vajon az első, vagy a második férje mellé kell eltemetni?

Ha a második férj életében hal meg a nő, akkor természetesen nem temetjük az első férje mellé, mert ez kellemetlen érzéseket váltana ki a második férjnél, hogy még életében kifejezésre juttatjuk azt, hogy a nő elsősorban első férjéhez tartozik, nem pedig hozzá. De ettől függetlenül is, a férjnek jogában áll rendelkeznie felesége eltemetési helyét illetően, mert elsősorban a férjre hárul és tartozik a felesége eltemettetése, az anyagi terhet neki kell viselni (Sulchán Áruch, Even Háezer 89:1.), így természetesen a sírhelyet illetően is intézkedési joga van.

Ha azonban már a második férj sincs életben, nem olyan egyszerű, annak a problémának a megoldása, hogy a többször özvegységre jutott nő melyik férje mellé temetendő. Maga a Sulchán Áruch nem tárgyalja a kérdést, annál gyakrabban esik szó erről a késői responzum-irodalomban.

Egyesek a Zohárra hivatkozva (1:21b.) azt állítják, hogy a feleség még újabb férjhezmenetel esetén is elsősorban az első férjéhez tartozik és annak közelébe kell őt eltemetni, nem pedig a második férj mellé. Ez a megállapítás arra az esetre vonatkozik, amikor a nőnek mindkét férjétől volt gyermeke, vagy egyiktől sem. Mégis, ha köztudomás szerint az ilyen feleség a második férjével élt harmónikusabb házaséletet, akkor a második férj mellé temetendő. Nyilván akkor is a második férj mellé temetendő, ha csak a második férjétől volt gyermeke. Igy vélekednek a misztikusok.

A Chátám Szófér (Jóre Déá 304. resp.) nézete szerint özvegy nő újabb férjhez menése esetén minden jogi kapcsolat megszűnik az első férj és özvegye között. Másodszori özvegység esetén sem eleveníthető fel az első férjjel való kapcsolat, így amikor a már kétszer özvegységre jutott nő meghal, a második férje mellé kell őt temetni. Kivételt képez, ha a nőnek csak az első férjétől van gyermeke és a gyermek kívánsága az, hogy anyját a már korábban elhunyt férje, illetőleg a gyermek apja mellé temessék.

Ugyancsak egymás mellé temetendők a házastársak abban az esetben, ha a feleség hunyt el előbb, és volt férje intézkedett, hogy elhalálozása esetén temessék őt első felesége mellé (Pld. megvásárolta a szomszéd sírhelyet a maga számára). Ilyenkor a később elhalálozott férj akkor is első felesége mellé temetendő, ha közben a férj újabb házasságra lépett. A férjnek ebbeli akaratát mintegy végrendeletnek kell tekintenünk.

(Ld. Grünwald, Zichron Jöhuda, Jóre Déá 161. resp., Kol bó 188., Mismeret Salom 90. oldal).

R. E.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 32. szám – 2014. július 30.